24 maja zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Patroni roku


Decyzją Sejmu patronami roku 2021 zostali Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem

CYPRIAN KAMIL NORWID

- Urodził się w 1821 roku we wsi Laskowo-Głuchy pod Radzyminem
- Poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, malarz i filozof
- Wstąpił do prywatnej szkoły dla artystów malarzy
- Uznawany za jednego z najważniejszych polskich poetów romantycznych
- Zawarł pierwsze znajomości w środowisku literackim z m.in. z członkami Cyganerii warszawskiej
- W Rzymie poznał Mickiewicza i Krasińskiego, w Paryżu Słowackiego i Chopina
- Znaczną część swojego życia spędził na emigracji, głównie w Paryżu, żyjąc w nędzy
- Nie doceniony przez współczesnych, zrozumiany został dopiero po śmierci, kiedy ukazała się większość jego dzieł
- Zmarł w 1883 roku w Paryżu w przytułku
- Autor poematów: Promethidion, Quidam, Rzecz o wolności słowa, Assunta
- Znane wiersze poety to: Bema pamięci żałobny-rapsod, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, zbiór utworów Poezje, Fortepian Szopena
- Arcydziełem prozy poetyckiej są m.in: Czarne kwiaty, Białe kwiaty
- Autor dramatów m. in.: Kleopatra i Cezar, Za kulisami, Pierścień Wielkiej-Damy- Liryka Norwida w przeważającej części intelektualna, refleksyjno-filozoficzna, poezja Norwida zakłada istnienie adresata utworu i jego współpracę w odczytywaniu ukrytych sensów
- Norwid odrzuca charakterystyczne dla poezji romantycznej gatunki zastępując je formami lirycznymi bez ścisłej przynależności gatunkowej.

 


TADEUSZ RÓŻEWICZ


- Urodził się w 1921 roku w Radomsku
- Wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta
- W czasie wojny był żołnierzem Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny współpracował z prasą konspiracyjną
- Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
- Jego zbiór wierszy Niepokój z roku 1947 uchodzi za najwybitniejszy debiut poetycki w polskiej literaturze po II wojnie światowej
- Jego najsłynniejsze tomy poezji to m.in.: Czerwona rękawiczka, Srebrny kłos, Rozmowa z Księciem, Nic w płaszczu Prospera, Twarz trzecia, a także zbiory z ostatnich lat: Płaskorzeźba, Zawsze fragment, Szara strefa, Wyjście, To i owo
- Utwory dramatyczne pochodzą z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. W tym okresie powstało wiele awangardowych w swej strukturze formalnej dramatów, m.in.: Kartoteka, Śmieszny staruszek, Wyszedł z domu, Stara kobieta wysiaduje, Białe małżeństwo. Twórczy dorobek Różewicza uzupełniają tomy prozy m. in.: Opadły liście z drzew, Wycieczka do muzeum, Śmierć w starych dekoracjach
- Laureat Nagrody Literackiej Nike w 2000 roku za utwór Matka odchodzi
- W 2008 roku, po wydaniu tomu poetyckiego Nauka chodzenia, Różewicz otrzymał Europejską Nagrodę Literacką w Strasburgu - Był współautorem scenariuszy filmów reżyserowanych przez jego brata
- Zmarł w 2014 roku we Wrocławiu
-Różewicz kontynuował doświadczenia awangardowej liryki lat międzywojennych, odrzucił tradycyjną stylistykę poetycką, stosując prozatorski język i obrazowanie. Ze względu na stałą obecność motywów, obrazów i reminiscencji przeżyć wojennych bywa określany jako poeta naznaczony tragedią swego pokolenia
- Poezja Różewicza wyraża tragizm osamotnionej jednostki, zagubionej w powojennym świecie zdominowanym przez widmo masowej śmierci, okrucieństwa, obojętności. Wojna oznacza dla poety katastrofę kultury, cywilizacji, moralności, człowieczeństwa
- W późniejszej poezji moralna i egzystencjalna refleksja Różewicza dotyczy ogólnie pojętej kondycji człowieka we współczesnym świecie
- W zakresie treści twórczość dramatyczna Różewicza stanowi przedłużenie poezji, natomiast jej kształt artystyczny jest nowatorski, o czym decyduje otwarta kompozycja „realistyczno-poetyckich” dramatów pisarza


KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI


- Urodził się w 1921 roku w Warszawie
- Pseudonim Jan Bugaj
-Żołnierz, poeta pokolenia wojennego, zwanego pokoleniem Kolumbów
- Podczas okupacji studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim
- Członek Szarych Szeregów, a od 1943 uczestnik akcji konspiracyjnej Harcerskich Grup Szturmowych ; podchorąży Armii Krajowej, żołnierz batalionów „Zośka” i „Parasol”
- Debiutem Baczyńskiego był konspiracyjnie wydany tom Wiersze wybrane (pod pseud. Jan Bugaj)- Dorobek Baczyńskiego obejmuje wiersze m.in. Wiersze wybrane, Zamknięty echem, Dwie miłości, Śpiew z pożogi, Z głową na karabinie, Pokolenie, Elegia o chłopcu polskim, Historia, poemat Wybór
- Zginął 4 sierpnia 1944 roku walcząc w powstaniu warszawskim, na reducie pałacu Blanka przy placu Teatralnym w wieku 23 lat. W powstaniu zginęła także jego żona Barbara, którą poślubił w 1942 roku
- Matka poety, Stefania Baczyńska, dołożyła wszelkich starań, by ocalić spuściznę syna po jego śmierci
- W utworach Baczyńskiego zderzają się dramatycznie miłość do świata, sugestywne obrazy jego piękna z przeznaczeniem pokolenia skazanego na walkę zbrojną, wciągniętego w obszar ciemności i śmierci
- Główny wpływ na jego twórczość wywarły przeżycia i doświadczenia lat wojny i okupacji oraz tradycja romantycznej poezji polskiej, zwłaszcza poezja Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. Baczyński przejawiał skłonność do klasycznej poetyki romantycznej, do lirycznych uniesień
- Miał naturalną skłonność do czystej liryki oraz do podejmowania wielkich problemów filozoficznych i egzystencjalno-moralnych
- Rzeczywistość okupacyjna i tradycyjne dla poety polskiego obowiązki obywatelskie popychały go w kierunku tematyki patriotycznej i żołnierskiej


STANISŁAW LEM
- Urodził się w 1921 roku we Lwowie
- Polski pisarz gatunku fantastyki naukowej, prozaik, eseista
- Ukończył studia medyczne w Krakowie
- Debiutował powieścią Człowiek z Marsa, następnie opublikował powieści m. in. Astronauci, Czas nieutracony, Obłok Magellana, Eden, Powrót z gwiazd, Solaris (ekranizacja); cykle opowiadań m. in.: Dzienniki gwiazdowe, Księga robotów, Bajki robotów, Cyberiada, Opowieści o pilocie Pirxie; zbiory szkiców: Dialogi, Wejście naorbitę, Rozprawy i szkice. Opublikował ponadto eseistyczną powieść biograficzną Wysoki zamek
- Zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie

Rozpoczął od dość konwencjonalnie ujętych powieści fantastycznych,  stopniowo jednak pod formą powieści fantastycznych zaczął uprawiać refleksję nad człowieczeństwem w perspektywie rozwoju nauki i cywilizacji technologicznej . Jego twórczość porusza takie tematy jak rozwój nauki i techniki, człowiek wobec własnych umiejętności poznawczych, jego władza nad materią, światem i byt em
-Fantastyka jako gra wyobraźni została podporządkowana poszukiwaniom czysto intelektualnym
- Poszukiwał obszaru wartości trwałych, stanowiących o doniosłości wkroczenia człowieka w kosmos
- Fantastyka i futurologia są pretekstem do pokazywania problemów, przed jakimi staje ludzkość, uwikłana w postępujący w przyspieszonym tempie rozwój cywilizacyjno-techniczny, oraz człowiek przyszłości ze swoimi nadal aktualnymi pytaniami i problemami społecznymi, egzystencjalnymi. Pisarz odrzuca cywilizacyjne utopie, obiecujące szczęście wszystkim dzięki nowym wynalazkom technicznym.

 


https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
Literatura i nauka o języku, WSIP, Warszawa, 1999
Literatura polska, PIW, Warszawa, 1993
https://biblioteka.pl

Data dodania: 2021-04-21 12:29:50
Data edycji: 2021-04-21 13:00:29
Ilość wyświetleń: 529

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej