24 maja zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Patron Szkoły

Portret autorstwa K. G. Schweikarta, po 1802 r.

 

 • Nosiciel idei wolności
 • Pragnął wolności całkowitej, integralnej, wolności narodu i człowieka
 • W czasie Insurekcji – symbol walczącej Polski
 • Organizator i naczelny dowódca ogólnonarodowego polskiego powstania

Lata młodości Tadeusza Kościuszki

 • Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku   w Mereczowszczyźnie na Polesiu
 • W 1755 zaczął uczęszczać do szkoły Pijarów w Lubieszowie koło Pińska
 • W 1765 roku rozpoczął naukę w Szkole Rycerskiej zwanej Korpusem Kadetów w Warszawie – w pierwszej polskiej szkole wojskowej
 • Po ukończeniu szkoły Kościuszko wyróżniony za zdolności przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  został w 1769 roku wysłany jako stypendysta królewski do Paryża do Królewskiej Akademii Malarstwa  i Rzeźby
 • Tadeusz Kościuszko miał zdolności do malarstwa i rysunku, ale jego pasją była inżynieria wojskowa
 • Jednak jako cudzoziemiec do szkoły wojskowej wstąpić nie mógł
 • Z Paryża  powrócił do kraju
 • Tadeusz Kościuszko nie mógł ożenić się z Ludwiką Sosnowską, gdyż pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, zaś Sosnowscy byli bogaci
 • Nie mógł pełnić też służby w wojsku, bo brakowało wolnych miejsc dla oficerów

Udział  Tadeusza Kościuszki w walce o wolność  Ameryki

 • Gdy w Ameryce rozpoczęła się wojna o niepodległość,  Kościuszko  mając 30 lat udał się tam  w 1776 roku, biorąc czynny udział w walce narodu amerykańskiego przeciw Anglikom  jako ochotnik
 • Podczas walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych zasłynął Kościuszko jako znakomity budowniczy fortyfikacji i organizator przepraw przez rzeki
 • Kościuszko został inżynierem w armii amerykańskiej, fortyfikował ważniejsze punkty oporu, osłaniał armię amerykańską przed Anglikami, kierował pracami oblężniczymi przy zdobywaniu fortów
 • Budował m.in. Forty wokół Saratogi, zaprojektował i wykonał umocnienia twierdzy West Point
 • Opracował projekt fortyfikacji Filadelfii od strony morza przed atakiem floty angielskiej
 • Kongres Stanów Zjednoczonych awansował go do stopnia generała brygady i przyznano mu liczne nagrody
 • Order Cyncynata otrzymał od Jerzego Waszyngtona
 • W Waszyngtonie i innych amerykańskich miastach stoją pomniki Kościuszki
 • Po wojnie wrócił do kraju
 • Amerykę nazwał swoją drugą ojczyzną, ona dała mu wiarę, że lud walczący o swą wolność, może pokonać silniejszych od siebie najeźdźców

Walka Tadeusza Kościuszki o niepodległość Polski, Insurekcja 1794

 • Reformy Sejmu Czteroletniego i Konstytucja 3 Maja spowodowały wojnę domową, wywołaną przez zdrajców magnatów, którzy w Targowicy zawiązali konfederację, która miała za cel obalenie Konstytucji. Z pomocą pośpieszyła caryca Katarzyna II rzucając na Polskę ogromną armię rosyjską
 • Kościuszko w zwycięskiej bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami i pod Dubienką pokazał swój talent dowódcy w 1792
 • 24 marca 1794 roku Kościuszko przybył na Rynek Główny w Krakowie, gdzie w obecności licznych mieszkańców ogłoszony został Akt Powstania Obywateli, Mieszkańców Województwa Krakowskiego
 • Kościuszko jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej złożył przysięgę przed ludem, iż powierzonej mu władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będzie
 • 4 kwietnia 1794 roku rozegrała się pierwsza bitwa powstania kościuszkowskiego
 • Drogę wojsku zagrodziła pod Racławicami kolumna rosyjska. Bitwa zakończyła  się zwycięstwem Polaków. Bitwa racławicka wykazała, jak wielka siła drzemie w ludzie polskim
 • Naczelny wódz pragnąc wyrazić wdzięczność dla bohaterstwa chłopów żołnierzy kosynierów zamienił swój generalski mundur na sukmanę
 • Pod Szczekocinami Kościuszko przegrał pod wpływem wojsk rosyjsko-pruskich
 • 7 maja 1794 roku w obozie pod Połańcem Tadeusz Kościuszko jako najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej wydał Uniwersał połaniecki, akt prawny, który zakładał zniesienie poddaństwa chłopów, ich nieusuwalność z gospodarstw oraz zakaz odbierania gruntów przez szlachtę, nie obiecywał jednak chłopom ziemi na własność
 • W przegranej bitwie pod Maciejowicami,  10 października 1794 roku ranny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej
 • Po wzięciu Kościuszki do niewoli powstanie upadło

Kościuszko w niewoli

 • Ranny Kościuszko został wywieziony z Maciejowic do Petersburga i poddawany śledztwu
 • Po śmierci carycy Katarzyny II w 1796 objął władzę jej syn Paweł I i odwiedził Kościuszkę w więzieniu, zwracając mu wolność po wymuszeniu na Kościuszce deklaracji, żeby więcej nie ważył się sprzeciwić Rosji.

Kościuszko na emigracji

 • Kościuszko otrzymał zaległy żołd za zasługi w Ameryce, który przeznaczył na przywrócenie osobistej wolności pewnej liczby Murzynów i na szkoły dla nich
 • Kościuszko dowiedział się o podpisaniu traktatu pomiędzy Rosją, Austrią i Prusami, na mocy którego utworzono Królestwo Polskie połączone unią personalną z Rosją
 • Rozczarowany wyjechał, ale stale myślał o Polsce i bolał nad jej losem
 • Kościuszko zmarł 15 października 1817 roku   w Szwajcarii, w Solurze
 • Po śmierci spoczął w grobach królewskich na Wawelu
 • Urna z sercem Kościuszki znajduje się na Zamku Królewskim w Warszawie

Kraków  - miasto Kościuszki

 • W podziemiach katedry wawelskiej znajduje się sarkofag Tadeusza Kościuszki
 • W Krakowie znajduje się słynny kopiec Kościuszki, wzniesiony w latach 1820-1823. Tu położona została bryła tatrzańskiego granitu z napisem Kościuszko. Pomnik widoczny jest z daleka, z kopca rozciąga się widok na miasto i na Tatry
 • Kopiec został usypany z ziemi pochodzącej spod Racławic, i z tych miejsc, w których walczył Kościuszko

 

 

Prezentacja na temat Patrony szkoły - Tadeusza Kościuszki, została przygotowana przez p. Monikę Sajdak i jest do pobrania.

 

Bibliografia
1. Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko / Jan St. Kopczewski. – Wyd. 3. – Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, 1985.
2. Tadeusz Kościuszko w 185 rocznicę insurekcji 1794 r. / Tadeusz Wroński. – Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 1979.
3. Encyklopedia szkolna. Historia. – Warszawa: WSIP, 1995

Źródła internetowe
1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Ko%C5%9Bciuszko
2. https://ciekawostkihistoryczne.pl/leksykon/tadeusz-kosciuszko-1746-1817/

Data dodania: 2024-04-23 08:56:42
Data edycji: 2024-05-15 09:11:07
Ilość wyświetleń: 65

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej