24 maja zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

Poczet sztandardowy kształtuje w uczniach postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego i jego symboli. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. 


Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

 

 

 

Poczet Sztandarowy

 

§ 1

Sztandar jest symbolem oraz najwyższym dobrem szkoły i należny mu jest taki sam szacunek, jak symbolom narodowym.

 

§ 2

W przypadku żałoby narodowej lub w trakcie udziału w uroczystościach pogrzebowych lub żałobnych sztandar należy ozdobić czarnym kirem. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

§ 3

Poczet Sztandarowy składa się z trzech osób – chorążego i asysty.

Chorąży pocztu trzyma sztandar, dwie pozostałe osoby – asysta stoją po prawej i po lewej jego stronie.

 

§ 4

Wszystkich członków pocztu sztandarowego obowiązuje strój galowy: dziewczęta – białe bluzki, czarne spódnice lub spodnie, chłopcy – czarny lub granatowy garnitur, biała koszula z krawatem (dopuszcza się możliwość zdjęcia marynarki).

Insygnia pocztu sztandarowego:

- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię,  spięte na lewym biodrze,

- białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 

§ 5

Bycie członkiem Pocztu Sztandarowego jest najwyższym zaszczytem, jakiego może dostąpić uczeń szkoły. Są oni wybierani przez Radę Pedagogiczną spośród  uczniów z najlepszymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.

Awers sztandaru Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Rewers sztandaru Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

 

 Uroczystości szkolne

 

§ 1

Sztandar szkolny powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych, a w szczególności podczas: rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, uroczystego pożegnania lub przy  wręczeniu świadectw abiturientom i absolwentom szkoły, podczas akademii z okazji świąt państwowych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 

§ 2

Przed rozpoczęciem uroczystości Poczet Sztandarowy czeka przy wejściu do sali lub na placu, na którym odbywa się uroczystość. Dyrektor szkoły lub osoba prowadząca uroczystość prosi zebranych o powstanie, a następnie wygłasza formułę: „Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie wprowadzić!” lub „Poczet Sztandarowy wprowadzić!”.

Poczet Sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45% do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść.

 

§ 3

Jeśli śpiewany jest hymn państwowy, dyrektor lub osoba prowadząca wygłasza formułę: „Do Hymnu” lub „Do Hymnu Państwowego”. Wszyscy wstają. Członkowie Pocztu stają na baczność, a sztandar należy pochylić do przodu pod kątem 45%. Po odśpiewaniu bądź odegraniu hymnu następuje komenda „Po Hymnie!”. Zebrani mogą usiąść, Poczet podnosi sztandar do pionu i może stanąć w pozycji „Spocznij”.

 

§ 4

Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej lub papieskiej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

 

§ 5

Po zakończeniu uroczystości dyrektor lub prowadzący prosi zebranych o powstanie i wydaje komendę: „Poczet Sztandarowy (Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie) wyprowadzić!”. Poczet Sztandarowy wychodzi w ten sam sposób, w jaki wchodził – trzymając sztandar pod kątem 45%. Osoby zebrane na miejscu uroczystości mogą je opuścić dopiero po wyjściu Pocztu.

 

§ 6

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

 

Uroczystości kościelne

 

§ 1

W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend.

 

§ 2

W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do Ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. Zebrani mogą usiąść. Jeśli droga przemarszu jest wąska, Poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku.

 

§ 3

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie Pocztu Sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

 

§ 4

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

  1. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
  2. podczas śpiewania Hymnu Państwowego i hymnów kościelnych;
  3. podczas opuszczania trumny do grobu;
  4. podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
  5. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
  6. na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.

 

§ 5

Po zakończonej uroczystości Poczet Sztandarowy wychodzi w taki sam sposób, w jaki wchodził. Wszyscy zebrani stoją.

 

Ceremoniał przekazania opieki nad Sztandarem

 

§ 1

Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności Dyrektora szkoły. Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar – symbol Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

Na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami szkoły (Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie).

Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego:  szarf i rękawiczek.

Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.

 

Data dodania: 2024-05-05 08:41:50
Data edycji: 2024-05-05 09:28:16
Ilość wyświetleń: 55

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej