Rekrutacja do naszej szkoły rozpoczęta - wszystkie informacje w zakładce "Nabór". Jeżeli chcesz poznać kierunki kształcenia kliknij w ten pasek.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła I stopnia

Uczniowie w zawodach:

  • ELEKTRONIK
  • ELEKTROMECHANIK
  • ELEKTRYK
  • ŚLUSARZ - spawacz
  • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
  • MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
  • STOLARZ

praktykę zawodową mogą odbywać jako pracownicy młodociani.

 

Pracownicy młodociani

Kształcenie dualne – teoria w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

 

Kim jest pracownik młodociany?

Proponujemy Ci naukę zawodu z możliwością odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwach będących potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Uczniowie, po podpisaniu z pracodawcą umowy o pracę, jako pracownicy młodociani pobierają z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie i mają liczony staż pracy zawodowej od rozpoczęcia do zakończenia szkoły.  Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu. Po zakończeniu cyklu kształcenia uczniowie zdają egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej.

 

Fryzjer 514101 to specjalista od układania, strzyżenia, modelowania i farbowania włosów, dlatego powinna go cechować spostrzegawczość, podzielność uwagi, wrażliwość estetyczna, precyzja i poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę branżową w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania usług w zakresie:

a)  Diagnozowania włosów i skóry głowy z wykorzystaniem rożnych metod

b)  Kompleksowej pielęgnacji włosów

c)  Strzyżenia włosów, z zastosowaniem nowoczesnych technik

d)  Koloryzacji i rozjaśniania włosów.

e)  Ondulowania włosów

f)   Formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych

Absolwenci szkoły uzyskują po zdaniu egzaminu kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy

Fryzjer znajdzie zatrudnienie w:

a)  salonach fryzjerskich,

b)  w teatrze, mediach, studiach fotograficznych, jako współpracownik charakteryzatora, kostiumografa,

c)  w pracowniach perukarskich,

d)  firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją lub sprzedażą materiałów fryzjerskich,

e)  we własnym salonie fryzjerskim.

Fryzjerstwo jest zawodem, który nieustannie się rozwija, stale podnosi się poziom oferowanych usług. Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd, wpływają na zmianę oczekiwań wśród klientów, co powoduje że nieustannie jest zapotrzebowanie na zatrudnienie fryzjerów.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich. Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. W ramach kształcenia praktycznego organizowane są wycieczki do salonów fryzjerskich, zakładów pracy, podczas których uczniowie poznają działanie nowoczesnego sprzętu fryzjerskiego np. mikrokamery. Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział uczniów w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Pracownie fryzjerskie wyposażone są w:

a) stanowiska fryzjerskie: obejmujące konsolę, lustro, fotel, myjnię fryzjerską oraz sprzęt fryzjerski: aparaty (promiennik, aparaty do sterylizacji i dezynfekcji sprzętu, suszarkę hełmową i suszarki ręczne, prostownice, przybory i akcesoria fryzjerskie (do farbowania, do ondulowania wodnego, ondulowania chemicznego),

b) narzędzia (nożyce klasyczne i specjalistyczne, narzędzia brzytwopodobne, zestaw grzebieni i szczotek), jako osobiste narzędzie pracy każdego fryzjera uczniowie posiadają taki zestaw narzędzi we własnym zakresie.

c) pracownia wyposażona jest w treningowe główki fryzjerskie, wałki siatkowe do ondulacji ia wodnego, wałki plastikowe do ondulowania chemicznego, które pomagają w praktycznej nauce zawodu.

d) w szkolnej pracowni fryzjerskiej znajduje się: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, drukarka z pakietem programów biurowych dostępne na terenie szkoły.

e) realizację założeń podstawy programowej zapewniają materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciel i uczniów.

 

Elektronik 742117 to przede wszystkim profesjonalista o wysokiej pozycji rynkowej. Niezależnie od tego czy jesteś monterem czy technikiem, możesz później zostać inżynierem lub naukowcem. Elektronika rozwija się nadal bardzo intensywnie. Zmieniają się technologie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

EE.03 Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) montowania elementów oraz układów elektronicznych na płytkach drukowanych  w urządzeniach;b) wykonywania instalacji i instalowania urządzeń elektronicznych;c) uruchamiania układów i instalacji na podstawie dokumentacji;d) demontowania i przygotowania do recyklingu elementów, urządzeń i instalacji elektronicznych.e) uzyskania dodatkowych uprawnień tj. uprawnień SEP do 1kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV
 
Zatrudnienie

Elektronik potrzebny jest w wielu dziedzinach gospodarki, ponieważ elektronika znalazła się już w sprzęcie powszechnego użytku: w pralkach, lodówkach, zmywarkach, telewizorach, monitorach, samochodach, komputerach, telefonach komórkowych i sprzęcie medycznym. Jako serwisant, sprzedawca, konstruktor, czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy i obsługi urządzeń elektronicznych itp.

Absolwenci mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Elektromechanik 741201 to specjalista wszechstronny, który potrafi obsługiwać, montować i naprawiać różnego rodzaju urządzenia elektromechaniczne. Postęp w dziedzinie elektrotechniki i technologii elektronicznej oraz nasycenie urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi rożnych sfer działalności ludzkiej, wymaga istnienia licznej kadry specjalistów. Jednym z nich jest właśnie elektromechanik.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;b) obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, z uwzględnieniem elektronarzędzi  i sprzętu gospodarstwa domowego.c) uzyskania dodatkowych uprawnień tj. uprawnień SEP do 1kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV

 

Zatrudnienie

Elektromechanik potrzebny jest w wielu dziedzinach gospodarki, ponieważ elektrotechnika „znalazła się” już prawie  wszędzie. Może podjąć pracę w zakładach  przemysłowych i energetycznych ale również w punktach usługowych wykonujących naprawy sprzętu powszechnego użytku (pralki, lodówki, zmywarki, urządzenia grzewcze, sprzęt oświetleniowy) jak również w warsztatach elektromechaniki samochodowej. Może również pracować jako serwisant, sprzedawca,  czy kontroler jakości. Potrzebny jest do organizacji produkcji, eksploatacji, konserwacji, naprawy i obsługi urządzeń elektrycznych.

Możliwości zatrudnienia elektromechanika są bardzo duże: począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.


Elektryk 741103
 to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektrotechniki w wielu dziedzinach życia, elektryk powinien systematycznie śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. Elektryk to człowiek wszechstronny, który nie tylko zna się na sprzęcie, ale także na oprogramowaniu, dlatego też musi być gotowy do podejmowania nowych zadań, wyzwań i doświadczeń.
 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;b) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;c) wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznychd) uzyskania dodatkowych uprawnień tj. uprawnień SEP do 1kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV
Zatrudnienie

Absolwenci naszej szkoły mogą znaleźć zatrudnienie:

a) w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną,b) w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,c) w zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektroenergetyczne,d) w przedsiębiorstwach budowlanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.e) w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,
f) prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Ślusarz 722204 to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do:

a) wykonywania elementów maszyn, urządzeń oraz sprzętu powszechnego użytku metodami obróbki ręczneji maszynowej np. toczeniem, frezowaniem, szlifowaniem;b) wykonywania połączeń metodami nitowania, spawania, lutowania, zgrzewania;c) wykonywania napraw i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz sprzętu powszechnego użytku;d) wykonywania i naprawiania ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne).

Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:

a) w zakładach przemysłu maszynowego,
b) warsztatach samochodowych,
c) budowach,
d) firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych,
e) serwisach naprawy sprzętu domowego,
f) pracowniach ślusarstwa artystycznego.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

a) Szkoła posiada własny warsztat metalowy, na którym odbywają się zajęcia praktyczne w warunkach produkcyjnych.b) Dostęp do nowoczesnej spawalni.c) Możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających kompetencje zawodowe: kierowca operator wózków podnośnikowych, prawo jazdy i wiele innych.

Operator obrabiarek skrawających 722307 to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych. Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka, czy frezarka - konwencjonalne i CNC. W zakresie obowiązków jest ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie operator obrabiarek skrawających będzie przygotowany do:

a) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;b) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;c) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;d) będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień spawalniczych.

Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w:

a) zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie);b) zakładach naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp.;c) we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników;d) zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

a) Szkoła posiada własny warsztat metalowy, na którym odbywają się zajęcia praktyczne w warunkach produkcyjnych;b) Pracownia z nowoczesnymi obrabiarkami: tokarka produkcyjna CNC oraz frezarka CNC;c) Dostęp do nowoczesnej spawalni;d) Możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających kompetencje zawodowe: kierowca operator wózków podnośnikowych, prawo jazdy i wiele innych.

 
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 wykonuje prace związane z montażem instalacji oraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Usuwa awarie sieci i instalacji, wykonuje prace związane z ich konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową.
Informacja dodatkowe:

Uczniowie kształceni w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych odbywają zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych w formie kursu oraz mają możliwość uczestniczenia w:

a) praktykach zawodowych w firmach prywatnych jako pracownicy młodociani,

b) szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,

c) wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych i hurtowni materiałów instalacyjnych,

d) licznych kursach podnoszących kwalifikacje,

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) wykonywania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

b)  wykonywania prac związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych,

c) instalowania, konserwowania i napraw urządzeń sanitarnych (umywalki, bidety, wanny), grzewczych (kotły, wymienniki ciepła, logotermy, kolektory słoneczne) i klimatyzacyjnych (wentylatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory), armatury (zawory, zasuwy, kompensatory) oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,

d)  wykonywania prac związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci,

e)  posługiwania się dokumentacją budowlaną,

f)   prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

a)   firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!) zarówno w kraju jak i za granicą,

b)   przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach
i elektrociepłowniach,

c)   stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków,

d)   obiektach basenowych,

e)   węzłach ciepłowniczych,

f)    obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,

g)   zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,

h)   firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,

i)    w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej,


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 nowoczesny zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniająca się rzeczywistość

Informacja dodatkowa

Innowacja pedagogiczna „Systemy dociepleń budynków” w ramach kształtowania kompetencji zawodowych.

Kwalifikacja uzyskana w wyniku kształcenia

BD.04  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Dodatkowe specjalistyczne umiejętności z zakresu wykonywania robót brukarskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a) montowania systemów suchej zabudowy;b) wykonywania robót malarskich;c) wykonywania robót tapeciarskich;d) wykonywania robót posadzkarskich;e) wykonywania robót okładzinowych.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie zatrudnienie w:

firmach wznoszących budynki jak i remontujących przy:

a) montażu systemów suchej zabudowy takich jak: wykonywanie ścianek działowych, okładzin ściennych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachów:b) robotach malarskich obejmujących: nanoszenie powłok malarskich w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża,c) robotach tapeciarskich obejmują tapetowanie różnymi rodzajami tapet z uwzględnieniem rodzaju podłożad) robotach posadzkarskich obejmujących: wykonywanie posadzek z drewna, płytek z kamienia naturalnego lub sztucznego, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych oraz posadzek bezspoinowych.e) robotach okładzinowych obejmujących: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

f) własnej firmie wykonującej w/w roboty wykończeniowe.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada trzy pracownie do kształcenia praktycznego wykonywania robót:

- montażu systemów suchej zabudowy,

- malarskich i tapeciarskich,

- posadzkarskich i okładzinowych.

Pracownie do kształcenia teoretycznego wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

 

Stolarz 752205 to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość.2. Informacje dodatkowe

Uczniowie są pracownikami młodocianymi i odbywają zajęcia praktyczne w zakładach stolarskich zajmujących się produkcją i montażem mebli.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

AU.15. Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie stolarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a.)    Organizacji stanowiska pracy w zakładzie stolarskim.

b.)    Doboru materiałów do produkcji mebli.

c.)    Wykonywania elementów meblowych z drewna i tworzyw drzewnych.

d.)    Wykończania powierzchni mebli.

e.)    Naprawiania i renowacji mebli.

f.)     Montowania, pakowania i magazynowania mebli.

g.)    Kontrolowania jakości dostarczonych materiałów i kontrolowania wykonywanej pracy.

Stolarz znajdzie zatrudnienie w:

a.)    fabrykach mebli,

b.)    małych zakładach stolarskich lub własnych warsztatach

c.)    pracowniach konserwacji zabytków

d.)    firmach budowlanych

 

Data dodania: 2020-10-25 19:28:48
Data edycji: 2020-11-03 10:06:07
Ilość wyświetleń: 1248

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

                  "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi"

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook