24 maja zapraszamy na dzień otwarty w naszej szkole!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Absolwent roku 2022

Absolwent roku 2022

Konkurs Absolwent Roku 2022W roku szkolnym 2021/2022 w ramach badania przez szkołę losu absolwentów rada pedagogiczna zatwierdziła regulamin konkursu na najlepszego absolwenta technikum i szkoły branżowej I stopnia 2022 roku.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły wyłoniła z wytypowanych przez wychowawców klas absolwentów rocznika 2022 w technikum i szkole branżowej I stopnia na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły, wyników egzaminów zewnętrznych (matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – brane były pod uwagę wyniki wszystkich egzaminów zewnętrznych) oraz szczególnych osiągnięć wymienionych poniżej zwycięzców konkursu:Branżowa Szkoła I stopnia: Jaromir Magiera (stolarz)

Technikum: Jakub Bocek (technik informatyk)

 Sylwetki absolwentów

JAKUB BOCEK


Jakub Bocek rozpoczął naukę w naszej szkole w technikum we wrześniu 2018 w klasie o profilu technik informatyk.

Pracowity, uczynny i wzorowy uczeń. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdał na bardzo wysokim poziomie, oba egzaminy zawodowe zdał w części teoretycznej na 70%, a w części praktycznej na 100%, na świadectwie ukończenia szkoły osiągnął dobre wyniki w nauce, ze średnią powyżej 4,25 i zachowanie wzorowe, egzamin maturalny zdał z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, osiągając najlepsze wyniki w szkole, z egzaminu maturalnym na poziomie rozszerzonym był zwolniony ze względu na zdany pozytywnie egzamin zawodowy.JAROMIR MAGIERAJaromir rozpoczął naukę w naszej szkole w szkole branżowej we wrześniu 2019 roku w zawodzie stolarz.

Wyróżnia się zaangażowaniem,wzorowym zachowaniem i pracowitością oraz pozytywnym nastawieniem do życia. Szkołę ukończył z wyróżnieniem (ze średnią ocen 5,17!) zdał na bardzo wysokim poziomie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (97%) oraz z zajęć praktycznych, które odbywał w firmie u pracodawcy uzyskał końcową ocenę celującą. Jaromir lubi uczyć się i pracować, wyróżnia go zaangażowanie i pozytywna energia. Obecnie Jaromir pracuje, szkołę wspomina bardzo dobrze

Obaj nasi absolwenci laureaci konkursu są zajęci pracą, mamy nadzieję, że wkrótce nas odwiedzą. Jesteśmy z nich dumni!

 

opracowanie Katarzyna Błońska

Data dodania: 2022-11-14 09:59:41
Data edycji: 2022-11-22 13:45:38
Ilość wyświetleń: 947

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej