Uwaga nowy kierunek w naborze 2023-2024 . Technik reklamy.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Absolwent roku 2022

Absolwent roku 2022

Konkurs Absolwent Roku 2022W roku szkolnym 2021/2022 w ramach badania przez szkołę losu absolwentów rada pedagogiczna zatwierdziła regulamin konkursu na najlepszego absolwenta technikum i szkoły branżowej I stopnia 2022 roku.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły wyłoniła z wytypowanych przez wychowawców klas absolwentów rocznika 2022 w technikum i szkole branżowej I stopnia na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły, wyników egzaminów zewnętrznych (matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – brane były pod uwagę wyniki wszystkich egzaminów zewnętrznych) oraz szczególnych osiągnięć wymienionych poniżej zwycięzców konkursu:Branżowa Szkoła I stopnia: Jaromir Magiera (stolarz)

Technikum: Jakub Bocek (technik informatyk)

 Sylwetki absolwentów

JAKUB BOCEK


Jakub Bocek rozpoczął naukę w naszej szkole w technikum we wrześniu 2018 w klasie o profilu technik informatyk.

Pracowity, uczynny i wzorowy uczeń. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdał na bardzo wysokim poziomie, oba egzaminy zawodowe zdał w części teoretycznej na 70%, a w części praktycznej na 100%, na świadectwie ukończenia szkoły osiągnął dobre wyniki w nauce, ze średnią powyżej 4,25 i zachowanie wzorowe, egzamin maturalny zdał z wszystkich przedmiotów obowiązkowych, osiągając najlepsze wyniki w szkole, z egzaminu maturalnym na poziomie rozszerzonym był zwolniony ze względu na zdany pozytywnie egzamin zawodowy.JAROMIR MAGIERAJaromir rozpoczął naukę w naszej szkole w szkole branżowej we wrześniu 2019 roku w zawodzie stolarz.

Wyróżnia się zaangażowaniem,wzorowym zachowaniem i pracowitością oraz pozytywnym nastawieniem do życia. Szkołę ukończył z wyróżnieniem (ze średnią ocen 5,17!) zdał na bardzo wysokim poziomie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (97%) oraz z zajęć praktycznych, które odbywał w firmie u pracodawcy uzyskał końcową ocenę celującą. Jaromir lubi uczyć się i pracować, wyróżnia go zaangażowanie i pozytywna energia. Obecnie Jaromir pracuje, szkołę wspomina bardzo dobrze

Obaj nasi absolwenci laureaci konkursu są zajęci pracą, mamy nadzieję, że wkrótce nas odwiedzą. Jesteśmy z nich dumni!

 

opracowanie Katarzyna Błońska

Data dodania: 2022-11-14 09:59:41
Data edycji: 2022-11-22 13:45:38
Ilość wyświetleń: 641

Rekrutacja

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji do Zespół Szkół ZDZ
Więcej informacji

Ogłoszenia

Wejdź i zobacz ogłoszenia samorządu
Więcej informacji

Kalendarz

                  "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi"

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook