W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy dwa nowe kierunku w technikum. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie. Po więcej informacji kliknij tutaj.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Procedury i terminy kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

w roku szkolnym 2022/2023

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum technik informatyk

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

technik mechanik

język polski

matematyka

język obcy

zajęcia techniczne (technika)

technik programista

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

 budownictwietechnik robót wykończeniowych w

język polski

matematyka

język obcy

zajęcia techniczne (technika)

technik spawalnictwa

język polski

matematyka

język obcy

zajęcia techniczne (technika)

technik usług fryzjerskich

 

język polski

matematyka

język obcy

plastyka

Branżowa Szkoła I Stopnia fryzjer

język polski

matematyka

plastyka

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektronik
elektromechanik
elektryk
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz

język polski

matematyka

zajęcia techniczne

(technika)

informatyka

 

Próg punktowy - do wyczerpania miejsc.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Do klas pierwszych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, oraz szkoły podstawowej którzy nie ukończyli 18 roku życia,

Wymaganą dokumentację stanowią:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły generowane poprzez system naboru elektronicznego lub wypełnione ręcznie,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Karta zdrowia,
  • Dwie fotografie (opisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły),
Data dodania: 2020-10-31 18:21:38
Data edycji: 2022-03-03 10:00:21
Ilość wyświetleń: 4775

Rekrutacja

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji do Zespół Szkół ZDZ
Więcej informacji

Kalendarz

                  "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi"

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook