Zobacz najnowsze wydarzenia - kliknij w pasek
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Nauczanie zdalne

Logowanie do Office 365

 

Instrukcje Office365 obowiązujące w ZSZDZ

 

Netykieta nauczania online obowiązująca uczniów i nauczycieli ZS ZDZ:

 

1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz aby traktowali Ciebie.

2. Sprzeciwiaj się hejtowi.

3. Dbaj o kulturę słowa pisanego i mówionego lub rób jak Witkacy.

4. Nie nadużywaj CAPS LOCKA.

5. Pisz po polsku (używaj polskich znaków).

6. Sięgnij do słownika.

7. Nie przesadzaj z emotikonami.

8. Dyskutuj merytorycznie.

9. Szanuj prawo do własności w sieci.

10. Traktuj lekcje online jako normalne lekcje.

11. Dbaj o bezpieczeństwo cyfrowe i prywatność wszystkich uczestników lekcji.

12. Nie nagrywaj lekcji bez wiedzy i zgody osoby prowadzącej. 

13. Podczas lekcji możesz korzystać dostępnych aplikacji aby tworzyć własne notatki.

14. Pamiętaj, że podczas lekcji online obowiązuje statut szkoły.

 

 

Drogi Uczniu!

W Zespole Szkół ZDZ zostaje wdrożone nauczanie zdalne. Uczniowie mają obowiązek komunikować się z wychowawcą i nauczycielami, za pomocą e-dziennika i/lub platformy Office365. Aby ten kontakt był możliwy każdy uczeń musi mieć dostęp
do e-dziennika oraz platformy Office365.

Uczniu, jeżeli masz problemy techniczne, brak Internetu, brak komputera proszę zgłoś ten fakt wychowawcy.
Będziemy szukali innych sposobów komunikacji. Jeżeli masz problemy z zalogowaniem, zgłoś ten problem również swojemu wychowawcy. Każdy uczeń ma obowiązek codziennie sprawdzać „zadania domowe” w e - dzienniku oraz jeżeli jest to możliwe, uczestniczyć w lekcjach odbywających się na platformie Office365. Nauczyciele mogą uczniów oceniać i rozliczać z wykonanych prac.

To jest czas, gdy umiejętności, które nabyłeś samodzielnie, korzystając np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mogą wprowadzić Cię na wyższy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, np. z dostępem do Internetu, skontaktujsię z wychowawcą
(np. telefonicznie) – poinformuj o swoich problemach. Pamiętaj, że jesteś członkiem społeczności i to, że musisz przebywać wdomu nie oznacza, że jesteś poza swoją klasą i szkołą.

Przeczytaj nasze porady. Pomogą Ci one efektywnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania:
 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czaspracy:
  1. zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez Dyrektora szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia nauczania,
  2. jeśli masz rodzeństwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprzętu dla każdego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktować się z szkołą (Waszymi wychowawcami) oraz ustalić z nimi plan i i sposób Waszej pracy,
  3. zapoznaj się z instrukcjami przekazanymi przez wychowawcę/nauczycieli, jak pobrać materiały do nauki,
  4. pamiętaj, że w razie potrzeby możesz napisać sam lub z pomocą rodzicówmaila do nauczyciela z prośbą o przedłużenie terminu wykonania danego zadania/aktywności,
  5. przyda Ci się komputer, tablet lub smartfon z kamerą internetową, słuchawkami imikrofonem – sprawdź działanie
   tych urządzeń na przykładowym połączeniu ze swoimi rówieśnikami lub innymi osobami;
  6. przygotuj również swoje zeszyty i podręczniki, gdyby potrzebna była dodatkowa notatka poza materiałami elektronicznymi;
  7. jeśli zajęcia są prowadzone on-linew czasie rzeczywistym, pamiętaj, aby kilka minut wcześniej zalogować się
   w odpowiednim miejscu.
 2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Początkowo taka forma nauki może budzić Twoją obawę, szybko jednak przekonasz się, że jest ona bardzo przystępna i atrakcyjna:
  1. zapoznaj się ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań,
  2. sprawdź, w jaki sposób możesz zadawać nauczycielowi pytania lub uczestniczyć w dyskusji,
  3. uważnie czytaj polecenia – jeśli masz wątpliwości, wykorzystaj dostępne formy komunikacji, by wyjaśnić je z nauczycielem,
  4. odważnie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sieć, pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy grzecznościowej przy ich formułowaniu,
  5. staraj się maksymalnie wykorzystać czas nauki i nie przedłużaj niepotrzebnie czasu spędzonego przy komputerze.
 3.  W miarę możliwości systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonujwymagane przez nauczyciela aktywności:
  1. sprawdź termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,
  2. jeśli Twoje rozwiązanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go wwymaganym formacie, sprawdź objętość pliku – jeśli
   jest on zbyt duży zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub poproś opomoc rodzica, nauczyciela, prześlij rozwiązanie w wyznaczonym terminie i upewnij się, czy plik dotarł do nauczyciela,
  3. wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywności, przestrzegając ustalonych terminów, a w przypadku niemożności wykonania zadania poproś go o pomoc wrozwiązaniu napotkanego problemu.
 4. Staraj się rozszerzać swoje wiadomości, wyszukując dodatkowe informacje winternecie na zadany temat. Pamiętaj,
  aby nie kopiować gotowych rozwiązań i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwiązania i materiały.
 5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwiązaniami zadań zposzczególnych przedmiotów.
  W przypadku trudności poproś o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.
 6. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy  zkomputerem/innymi urządzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudziły Twój niepokój.
 7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne.
 8. Jeżeli zdajesz w tym roku, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj z materiałów publikowanych przez Centralną KomisjęEgzaminacyjną, w tym z próbnych testów. Pomogą Ci one lepiej przygotowaćsię do egzaminu.
 9. Uszy do góry, razem przetrwamy ten trudny czas.

 

 

 

Instrukcje do Office 365:

 

Data dodania: 2020-10-25 19:16:33
Data edycji: 2023-08-22 18:38:10
Ilość wyświetleń: 47570

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook