Zobacz najnowsze wydarzenia - kliknij w pasek
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych (oznaczenie zawodu 712618) wykonuje prace związane z montażem instalacji oraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych. Usuwa awarie sieci i instalacji, wykonuje prace związane z ich konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia -BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie:

 • wykonywania prac związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywania prac związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych,
 • instalowania, konserwowania i napraw urządzeń sanitarnych (umywalki, bidety, wanny), grzewczych (kotły, wymienniki ciepła, logotermy, kolektory słoneczne) i klimatyzacyjnych (wentylatory, centrale klimatyzacyjne, klimatyzatory), armatury (zawory, zasuwy, kompensatory) oraz obiektów takich jak zbiorniki, studzienki, pompownie,
 • wykonywania prac związanych z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci,
 • posługiwania się dokumentacją budowlaną,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zatrudnienie:

Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach instalacyjnych zajmujących się montażem instalacji i urządzeń sanitarnych (największe zapotrzebowanie na pracowników!) zarówno w kraju jak i za granicą,
 • przedsiębiorstwach wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniach i elektrociepłowniach,
 • stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków,
 • obiektach basenowych,
 • węzłach ciepłowniczych,
 • obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych w zakresie obsługi wyposażenia sanitarnego i instalacji technologicznych,
 • zakładach produkcyjnych wytwarzających urządzenia grzewcze, sanitarne, przewody i armaturę,
 • firmach zajmujących się serwisem urządzeń grzewczych, chłodniczych,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych lub jako mobilni przedstawiciele handlowi firm z branży sanitarnej.

Informacja dodatkowe:

Uczniowie kształceni w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych mają możliwość uczestniczenia w:

 • szkoleniach prowadzonych przez firmy zewnętrzne z branży sanitarnej, potwierdzone świadectwami lub certyfikatami,
 • wycieczkach dydaktycznych do stacji uzdatniania wody, ujęć wody, oczyszczalni ścieków, elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych
  i hurtowni materiałów instalacyjnych,
 • licznych kursach podnoszących kwalifikacje.

Przedmioty zawodowe  teoretyczne i praktyczne w ramach kształcenia zawodowego realizowane są odbywa się u pracodawcy (pracownicy młodociani).

Data dodania: 2022-01-19 14:29:21
Data edycji: 2022-01-24 07:43:41
Ilość wyświetleń: 888

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook