Uwaga nowy kierunek w naborze 2023-2024 . Technik reklamy.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przedstawia się następująco:

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

( Prosimy o dostarczenie w tym dniu kserokopii opinii lub orzeczenia jeżeli uczeń takie posiada.)

od 15.05.2023 r.

do 16.06.2023 r.

do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r.

do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 17.07.2023 r.

do godz. 1200

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe

od 15.05.2023 r.

do 18.07.2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 17.07.2023 r.

do 21.07.2023 r.

do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24.07.2023 r.

do godz. 1200

Data dodania: 2022-03-28 08:12:31
Data edycji: 2023-03-23 12:58:56
Ilość wyświetleń: 1802

Rekrutacja

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji do Zespół Szkół ZDZ
Więcej informacji

Ogłoszenia

Wejdź i zobacz ogłoszenia samorządu
Więcej informacji

Kalendarz

                  "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi"

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook