Zobacz najnowsze wydarzenia - kliknij w pasek
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Harmonogram i zasady rekrutacji 2023/2024

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 przedstawia się następująco:

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

( Prosimy o dostarczenie w tym dniu kserokopii opinii lub orzeczenia jeżeli uczeń takie posiada.)

od 15.05.2023 r.

do 16.06.2023 r.

do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 23.06.2023 r.

do 10.07.2023 r.

do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 17.07.2023 r.

do godz. 1200

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, o których mowa w art.134 ust. 1 pkt 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe

od 15.05.2023 r.

do 18.07.2023 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 17.07.2023 r.

do 21.07.2023 r.

do godz. 1500
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

24.07.2023 r.

do godz. 1200

 

Procedury i terminy kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

w roku szkolnym 2023/2024

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Do klas pierwszych przyjmuje się absolwentów  szkoły podstawowej którzy nie ukończyli 18 roku życia,

Wymaganą dokumentację stanowią:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły generowane poprzez system naboru elektronicznego lub wypełnione ręcznie,
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Karta zdrowia,
  • Dwie fotografie (opisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły)

Szczegółowe zasady rekrutacji uwzględnia Regulamin Rekrutacji Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowgo w Rzeszowie, który dostępny jest w sekretariacie.

Data dodania: 2022-03-28 08:12:31
Data edycji: 2023-05-25 11:41:11
Ilość wyświetleń: 3925

Wydarzenia

Wejdź i zobacz co się dzieje u nas w szkole
Więcej informacji

Kalendarz

      

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook