Start

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1.

3.09.2018r. (poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

1.11.2018r. (czwartek)

Dzień Wszystkich Świętych

3.

22.12.2018r. (sobota)

- 31.12.2018r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

4.

1.01.2019r. (wtorek)

Nowy Rok

5.

11.02.2019r.- 24.02.2019r.

Ferie zimowe

6.

18.04.2019r.(czwartek)

- 23.04.2019 r.(wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

7.

26.04.2019r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

8.

1.05.2019r. (środa)

Święto Pracy

9.

3.05.2019r. (piątek)

Święto Konstytucji 3 Maja

10.

6,7,8.05.2019r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Część pisemna- Egzamin maturalny z:

języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

11.

21.06.2019r.(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

TYGODNIE NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Klasy czwarte : 30 tygodni, pozostałe oddziały : 36 tygodni

Semestr 1 : 18 tygodni

Semestr 2 : 18 tygodni

 

ZAKOŃCZENIE I PÓŁROCZA :

KLASY 4 TECHNIKUM  – 14 grudnia 2018 r.

POZOSTAŁE ODDZIAŁY – 18 stycznia 2019  r.

 

Dni wolne:

12.10.2018r. (piątek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

2.11.2018r. (piątek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

2.05.2019r. (czwartek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

6.05.2019r. (poniedziałek) - egzamin maturalny

7.05.2019r. (wtorek) - egzamin maturalny

8.05.2019r. (środa) - egzamin maturalny

18.06.2019r. (wtorek) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie etap pisemny

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:

Klasa

Zawód

Ilość tygodni:

Termin

3 TBM

technik budownictwa

technik mechanik

4 TYGODNIE

1.10 – 26.10.2018r.

3 TFI

technik usług fryzjerskich

technik informatyk

4 TYGODNIE

26.11 – 21.12.2018r.

2TM

technik mechanik

3 TYGODNIE

6.05 – 24.05.2019r.

2TI

technik informatyk

4 TYGODNIE

6.05 – 31.05.2019r.