Start

 


 

Ankieta Losy Absolwentów

Drodzy Absolwenci,

czas mija bardzo szybko, zacierają się wspomnienia, a nam zależałoby na tym, żeby uzyskać od Państwa informacje o przydatności w życiu zawodowym wiedzy, którą Państwo zdobyli w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie.

WYPEŁNIJ ANKIETĘKonkurs Absolwent Roku 2017

W roku szkolnym 2016/2017  w ramach badania przez szkołę losu absolwentów  Rada Pedagogiczna zatwierdziła regulamin konkursu na najlepszego absolwenta rocznika 2017 w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły wyłoniła z  wszystkich absolwentów rocznika 2017 w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej następujących kandydatów na najlepszego absolwenta roku 2017:

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

  1. Agnieszka Kozak (293,80 pkt.)
  2. Magdalena Dolecka (284,70 pkt.)
  3. Karolina Fabińska (277,50 pkt.)

Technikum

  1. Paulina Kościółek (585,10 pkt.)
  2. Konrad Morawski (477,2 pkt.)
  3. Mateusz Hanula (464,0 pkt.)
  4. Joanna Głodowska (437,70 pkt.)

Zgodnie z regulaminem konkursu punkty przyznane były na zasadzie konkursu świadectw ukończenia szkoły, wyników egzaminu maturalnego oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

Absolwentem Roku 2017 Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostaje Agnieszka Kozak (fryzjer) z łącznym wynikiem 293,80 punktów.

 

Absolwentem Roku 2017 Technikum zostaje Paulina Kościółek (technik usług fryzjerskich) z wynikiem 585,10 pkt.

Paulina Kościółek Absolwent Technikum 2017