Start Nauczanie zdalne

 

Od dnia 25 marca w szkole przebiega nauczanie zdalne

Uczniowie komunikują się z nauczycielami za pomocą e-dziennika, platformy Office365 oraz różnych komunikatorów.

Uczniowie, którzy mają problemy z zalogowaniem się na platformę Office365 lub do e-dziennika zgłaszają problem do wychowawcy.

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu lub urządzeń za pomocą których możliwe  jest uczestniczenie w zajęciach, również jak najszybciej zgłaszają to do wychowawcy.

UWAGA !!!

Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje związane ze zdalnym nauczaniem.

 

Dyżury nauczycieli

Informacja dla rodzica

Komunikat dla ucznia

Netykieta podczas nauczania online

Tutoriale na temat aplikacji Office 365