Start Konkursy Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski 2013

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI 2013
„Fryzura inspirowana własną fantazją”

 

REGULAMIN

Temat konkursu: FRYZURA INSPIROWANA WŁASNĄ FANTAZJĄ

Termin konkursu: 12 .04. 2013 r.

Cele konkursu :

- rozwijane zainteresowań w dziedzinie fryzjerstwa
- rozwijanie uzdolnień uczniów
- konfrontacja zdolności zawodowych
- rozwijanie kreatywności zawodowej wśród młodzieży z klas w zawodzie fryzjerskim
- prezentacja umiejętności fryzjerskich
- możliwość zaprezentowania się uczniów na lokalnym rynku  pracy.

Warunki udziału:

W konkursie mogą brać udział uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz uczniowie  z technikum fryzjerskiego. Każda ze szkół może wytypować 2 uczestników konkursu. Uczestnicy w czasie 120 minut muszą wykonać fryzurę zgodną z tematem konkursu.

Wyposażenie uczestnika konkursu:

- zawodnicy przygotowują narzędzia, przybory, aparaty i kosmetyki niezbędne do wykonania zadania
- zawodnicy przygotowują modelki
- dozwolone jest dopięcie treski nie przekraczającej 30% objętości włosów modelki. Treska powinna się znajdować na stanowisku pracy celem zakwalifikowania przez sędziów.
- dopuszcza się stosowanie wypełniaczy
- wszystkie ozdoby materiały dekoracyjne i inne dodatki muszą znajdować się na stanowisku pracy bezpośrednio przed rozpoczęciem konkursu.

Ocena końcowa:

O rozdziale punktów decyduje komisja która będzie oceniać:
- organizację stanowiska pracy
- przestrzeganie przepisów bhp
- artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury
- wykazanie się umiejętnościami objętymi tematem konkursu
- stylizacja  całościowa sylwetki
- efekt wykonanego zadania

Za każde z w/w kryteriów uczestnicy otrzymują od 1 do 10 punktów.
Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu po zakończeniu pracy Komisji Wygrywa uczeń który otrzyma największą ilość punktów.
W przypadku otrzymania jednakowej ilości punktów  o zajęciu miejsca zdecyduje Przewodniczący Komisji.

Nagrody :

Uczniowie którzy zajmą trzy pierwsze  miejsca w konkursie otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora konkursu.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.

Skład komisji:
Przewodniczący Komisji: Dyrektor Zespołu Szkół ZDZ
Dwóch  nauczycieli przedmiotów zawodowych
Dwóch członków komisji wylosowanych spośród opiekunów uczestników konkursu.

 

PROGRAM
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FRYZJERSKIEGO
„fryzura inspirowana własną fantazją”

 

9.00 - 9.30 – Powitanie uczestników konkursu, poczęstunek. Sprawy organizacyjne (wybór w drodze losowania jednego                            opiekuna uczestników konkursu do komisji sędziowskie, losowanie stanowisk pracy dla uczestników konkursu).
9.30 - 12.30 - Konkurs.
12.45 - 13.00 - Pokaz

Ogłoszenie wyników
13.30 -  Obiad
14.00 – Zakończenie

 

Uwaga!
Organizatorzy zastrzegają możliwość wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie.