Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/22

Procedury i terminy kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

w roku szkolnym 2021/2022

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum technik informatyk

język polski

matematyka

język obcy

informatyka

technik usług fryzjerskich

język polski

matematyka

język obcy

plastyka

technik mechanik

język polski

matematyka

język obcy

zajęcia techniczne (technika)

technik robót wykończeniowych w budownictwie

język polski

matematyka

język obcy

zajęcia techniczne (technika)

Branżowa Szkoła I Stopnia fryzjer

język polski

matematyka

plastyka

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektronik
elektromechanik
elektryk
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz

język polski

matematyka

zajęcia techniczne

(technika)

informatyka

 

Próg punktowy - do wyczerpania miejsc.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Do klas pierwszych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, oraz szkoły podstawowej którzy nie ukończyli 18 roku życia,

Wymaganą dokumentację stanowią:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły generowane poprzez system naboru elektronicznego lub wypełnione ręcznie,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Karta zdrowia,
  • Dwie fotografie (opisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły),
Data dodania: 2020-10-31 18:21:38
Data edycji: 2021-01-20 14:36:04
Ilość wyświetleń: 2512

Kalendarz

                  "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi"

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook