W roku szkolnym 2022/2023 otwieramy dwa nowe kierunku w technikum. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie. Po więcej informacji kliknij tutaj.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW klasy drugie 2021-22

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 

 

W ROKU SZKOLNYM 

 

2021/2022 

 

  1. IItechnikum – PP– V-letnie , kl. II szkoła branżowa - PP 

PP –  ( Ponadpodstawowa) 

Wykaz podręczników   TECHNIKUM – klasa 2  (Przedmioty ogólnokształcące) 

TECHNIK INFORMATYK, TECHNIK MECHANIK, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH, TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

 

Przedmiot 

Technikum – PP - 5 

Podręcznik 

Język polski 

 Ponad słowami. Klasa 2 cz.1 – podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony- Szkoła ponadpodstawowa 

Język angielski 

Matura Focus 1 Second Edition / M. Umińska, P. Kelly, T. Siuta, B. Michałowski + zeszyt ćwiczeń, Wyd. Pearson 

Język niemiecki 

Infos aktuell 2. Podręcznik wieloletni / C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, Wyd. PEARSON 

Infos aktuell 2. Zeszyt  ćwiczeń / C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik, Wyd. PEARSON 

Historia 

Poznać przeszłość. Historia 2. Zakres podstawowy / A. Kucharski, A. Niewęgłowska + karty pracy Wyd. Nowa Era 

Podstawy przedsiębiorczości 

Krok w przedsiębiorczość / T. Rachwał, Z. Makieła, Wyd. Nowa Era – podręcznik dla szkół ponadpodstawowych 

Geografia 

Oblicza geografii 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy/ T. Rachwał, R. Uliszak, K. Wiedermann, P. Kroh, Wyd. Nowa Era 

Karty pracy ucznia: Oblicza geografii 2 – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy / K. Maciążek, Wyd. Nowa Era 

Biologia 

Biologia na czasie 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy / A. Helmin, J. Holeczek, Wyd. Nowa Era 

Karty pracy ucznia: Biologia na czasie 2 – karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy/ D. Kaczmarek, J. Pawłowski, R. Stencel, Wyd. Nowa Era 

Chemia 

To jest chemia 1.  Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum dla absolwentów szkół podstawowych. Zakres podstawowy / R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Wyd. Nowa Era – kontynuacja-I semestr 

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Zakres podstawowy./ R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Wyd. Nowa Era – 

II semestr 

Fizyka 

Fizyka 2. Zakres podstawowy / L. Lehman, W. Polesiuk,  G. F. Wojewoda.  Reforma 2019, Wyd. WSIP 

Matematyka 

 

Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres podstawowy / W. Babiański, L. Chańko, K. Wej, Wyd. Nowa Era, 2019 – kontynuacja oraz od 2 półrocza / Matematyka 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum-zakres podstawowy / W. Babiański, L. Chańko, Wyd. Nowa Era, 

Informatyka 

 

Do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu 

 

Wykaz podręczników 

TECHNIKUM – klasa 2 – TECHNIK INFORMATYK 

  (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

Przedmiot 

Technikum – PP -5 

Podręcznik 

Język obcy zawodowy 

Podręczniki w formie cyfrowej u nauczyciela (j. niemiecki) 

Materiały dostępne u nauczyciela (j. angielski) 

Urządzenia techniki 

 komputerowej 

Kwalifikacja INF.02 

Systemy operacyjne 

Kwalifikacja INF.02 

Lokalne sieci komputerowe 

Kwalifikacja INF.02 

Witryny i aplikacje internetowe 

Kwalifikacja INF.02 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

TECHNIKUM – klasa 2 – TECHNIK INFORMATYK 

  (Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym) 

 

 

Przedmiot 

Technikum – PP -5 

Podręcznik 

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej 

 

Kwalifikacja INF.02 

 

Administrowanie systemami operacyjnymi 

Kwalifikacja INF.02 

Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych 

Kwalifikacja INF.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

TECHNIKUM – klasa 2 – TECHNIK MECHANIK 

                                                                                      (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

Przedmiot 

Technikum – PP -5 

Podręcznik 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

BHP w branży mechanicznej. Podręcznik do kształcenia zawodowego 

Podstawy konstrukcji maszyn 

Rysunek techniczny dla mechaników. Podręcznik / T. Lewandowski, Wyd. WSIP 

 

Technologia obróbki skrawaniem 

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających. Kwalifikacja M.19.2 / J. Figurski, S. Popis, Wyd. WSIP 

 

Podstawy techniki wytwarzania 

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M.20.1., Wyd. WSIP 

 

Wykaz podręczników 

TECHNIKUM – klasa 2 – TECHNIK MECHANIK 

  (Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym) 

 

Przedmiot 

Technikum – PP -5 

Podręcznik 

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie 

 

Podstawy obróbki CNC / praca zbiorowa, Wyd. REA 

 

 

Wykaz podręczników 

TECHNIKUM – klasa 2 – TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 

                                                                                      (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

Przedmiot 

Technikum – PP -5 

Podręcznik 

Techniki fryzjerskie 

 

Nowoczesne zabiegi fryzjerskie / red. Z. Sumirska, praca zbiorowa, Wyd. SUZI 

Materiały fryzjerskie 

Nowoczesne zabiegi fryzjerskie / red. Z. Sumirska, praca zbiorowa, Wyd. SUZI 

Higiena 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer / Z. Sumirska, Wyd. SUZI 

Wizualizacja wizerunku 

Nowoczesna stylizacja / Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Wyd. SUZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

TECHNIKUM – klasa 2 – TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

                                                                                     (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

Przedmiot 

Technikum – PP -5 

Podręcznik 

Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy / W. Bukała, Wyd. WSIP 

Podstawy budownictwa 

 

Budownictwo ogólne. Podręcznik. / M. Popek, B. Wapińska, wyd. WSIP, 2019 

Rysunek i dokumentacja techniczna 

Rysunek techniczny budowlany. Podręcznik / T. Maj, Wyd. WSIP 

Technologia robót wykończeniowych 

Wykonywanie robót montażowych i  okładzinowych cz.1  / A. Kusina, M. Machnik, Wyd. WSIP 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2 (Przedmioty ogólnokształcące) 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, ELEKTROMECHANIK, ŚLUSARZ, OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Język polski 

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia Wyd. Nowa Era 

Język obcy 

Infos  2 / C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik – podręcznik   

Ćwiczenia Infos  2, Wyd. PEARSON (j. niemiecki) 

 Matura Focus 1 Second Edition / M. Umińska, P. Kelly, T. Siuta, B. Michałowski + zeszyt ćwiczeń, Wyd. Pearson   (j. angielski) 

 

Historia 

Dziś Historia cz.2 / S. Zając, Wyd. SOP Toruń 

Geografia 

Geografia 2. Podręcznik. Szkoła branżowa I stopnia / S. Kurek, Wyd. Operon 

Zeszyt ćwiczeń: Geografia 2. Szkoła branżowa I stopnia / M. Ziarnowska, Wyd. Operon 

Fizyka 

Fizyka 2. Podręcznik dla branżowej szkoły I stopnia / G. Kornaś, Wyd. Operon 

Matematyka 

To się liczy!  / K. Wej, W. Babiański – podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa 2. Dla absolwentów szkół podstawowych,  Wyd. Nowa Era 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2 - 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 

                                                                                    (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Podstawy budownictwa 

Budownictwo ogólne / M. Popek. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa, Wyd. WSIP 

Rysunek budowlany 

Rysunek techniczny budowlany. Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa  / T. Maj, Wyd. WSIP 

Technologia robót wykończeniowych 

Wykonywanie robót malarskich B.6.1. / A. Kusina 

Wykonywanie robót tapeciarskich B.6.2. /M. Machnik, Wyd. WSIP lub  

Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych - część 1 - WSiP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2 (Przedmioty ogólnokształcące) 

           FRYZJER 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Język polski 

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia Wyd. Nowa Era 

Język obcy 

Infos   2/ C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik – podręcznik  

Ćwiczenia Infos  2  Wyd. PEARSON (j. niemiecki) 

Matura Focus 1 Second Edition / M. Umińska, P. Kelly, T. Siuta, B. Michałowski + zeszyt ćwiczeń, Wyd. Pearson   (j. angielski) 

Historia 

Dziś Historia cz.2 / S. Zając, Wyd. SOP Toruń 

Biologia 

Biologia 2.B. Jakubik, R. Szymańska. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia, wyd. Operon 

Chemia 

To jest chemia 1.  Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum dla absolwentów szkół podstawowych. Zakres podstawowy / R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Wyd. Nowa Era – kontynuacja-I semestr 

Chemia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia / A. Sikorski, Wyd. Operon 

Matematyka 

To się liczy! / K. Wej, W. Babiański – podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa 2. Dla absolwentów szkół podstawowych,  Wyd. Nowa Era 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2 - FRYZJER 

(Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Higiena 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer / Z. Sumirska, Wyd. SUZI 

Techniki fryzjerskie 

Nowoczesne zabiegi fryzjerskie / red. Z. Sumirska, praca zbiorowa, Wyd. SUZI 

Materiały fryzjerskie 

Nowoczesne zabiegi fryzjerskie / red. Z. Sumirska, praca zbiorowa, Wyd. SUZI 

 

Stylizacja 

Nowoczesna stylizacja / Praca zbiorowa pod red. Z. Sumirskiej, Wyd. SUZI 

Język obcy zawodowy 

Podręczniki w formie cyfrowej u nauczyciela (j. niemiecki) 

Materiały dostępne u nauczyciela (j. angielski) 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2 - ELEKTROMECHANIK 

(Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Podstawy elektrotechniki i elektroniki 

Podstawy elektrotechniki w praktyce, Wyd. WSIP 

Maszyny elektryczne 

Do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu 

Urządzenia elektryczne 

Do uzgodnienia z nauczycielem we wrześniu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2 – ŚLUSARZ 

 (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 

Wykonywanie połączeń materiałów. Kwalifikacja M.20.3 / J. Figurski, S. Popis, Wyd. WSiP 

 

Podstawy techniki wytwarzania 

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M. 20.1 / J. Figurski, S. Popis, Wyd. WSIP 

 

Podstawy konstrukcji maszyn 

Rysunek techniczny dla mechaników / T. Lewandowski, WSiP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podręczników 

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – klasa 2  - OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 

 (Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym) 

 

Przedmiot 

BSIS – PP  

Podręcznik 

Podstawy konstrukcji maszyn 

Rysunek techniczny dla mechaników / T. Lewandowski, Wyd. WSIP 

 

Podstawy techniki wytwarzania 

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej. Kwalifikacja M. 20.1 / J. Figurski, S. Popis, Wyd. WSIP 

Technologia obróbki skrawaniem 

Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki. Kwalifikacja M. 19.1 /  J. Figurski, S.  Popis, Wyd. WSIP 

Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających. Kwalifikacja M.19.2 / J. Figurski, S. Popis, Wyd. WSIP 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-09-07 11:19:02
Ilość wyświetleń: 520

Rekrutacja

Bieżące informacje dotyczące rekrutacji do Zespół Szkół ZDZ
Więcej informacji

Kalendarz

                  "Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi"

 

                                                                                                                                        
Tadeusz Kościuszko

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook