4TFI 4
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:10- 7:55       u_hist.i sp. Kz 203 u_hist.i sp. Kz 203
2 8:00- 8:45 religia 07 r_angielski-1/2 BA 114
r_angielski-2/2 Ko 07
j.polski BL 204 u_hist.i sp. Kz 203 wf-1/2 TM sg2
wf-2/2 DW sg1
3 8:50- 9:35 matematyka AP 305 j.angielski-1/2 BA 205
j.angielski-2/2 Ko 07
j.niemiecki-1/2 NM 205
r_angielski-2/2 Ko 07
r_matematyka AP 305 wf-1/2 TM sg3
wf-2/2 DW sg4
4 9:40-10:25 matematyka AP 305 r_matematyka AP 305 r_matematyka AP 305 r_matematyka AP 305 r_angielski-1/2 BA 114
j.angielski-2/2 Ko 07
5 10:30-11:15 j.polski BL 09 matematyka AP 09 godz.wych BL 011 religia 09 j.angielski-1/2 BA 114
r_angielski-2/2 Ko 07
6 11:35-12:20 j.polski BL 09 r_angielski-1/2 BA 205
wf-2/2 DW sg2
u_hist.i sp. Kz 203 r_matematyka AP 013 r_matematyka AP 013
7 12:25-13:10 j.angielski-1/2 BA 114
j.angielski-2/2 Ko 07
j.polski BL 09 wf-1/2 TM sg2
j.niemiecki-2/2 KB 205
j.angielski-1/2 BA 09
j.angielski-2/2 Ko 07
matematyka AP 013
8 13:15-14:00 r_angielski-1/2 BA 114
r_angielski-2/2 Ko 07
       
Obowiązuje od: 24.01.2020
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-20
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum