Start Praktyki zagraniczne

 

PROJEKT pn. "PRAKTYKA ZAGRANICZNA KLUCZEM DO SUKCESU W ZAWODZIE NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY"

Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.


Zagraniczne praktyki zawodowe w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
w ramach projekt pt.
„Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu w zawodzie na europejskim rynku pracy”

ESF01-2013-1-PL1-LEO01-38200

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie po raz pierwszy przystąpił do realizacji projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci. Staż został zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przewiduje zorganizowanie i przeprowadzenie w listopadzie 2013 roku dwutygodniowych praktyki
w niemieckich przedsiębiorstwach w Berlinie.

Na zagraniczne praktyki wyjedzie 16 uczniów technikum Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego kształcących się w kierunkach: technik mechanik i technik informatyk.

Na miejscu z uczniami będą obecni opiekunowie, których zadaniem będzie monitorowanie przebiegu praktyk, pomoc w adaptacji w międzykulturowym środowisku i opieka nad uczniami.

Projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Przyznane fundusze to pokrycie kosztów związanych z  przygotowaniem kulturowym, pedagogicznym, językowym, transportem, ubezpieczeniem, zakwaterowaniem, kieszonkowe oraz udział w uczniów w życiu kulturowym  w Berlinie.

Głównym celem projektu jest:

ZDOBYCIE PRZEZ UCZESTNIKÓW STAŻU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI ZAWODOWYCH DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

Jego realizacja odbędzie się poprzez:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników projektu,
 • nabycie  kwalifikacji, kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • nabycie przez uczestników nowej wiedzy teoretycznej i praktycznej,
 • wzmocnienie, wysoko cenionej przez pracodawców, umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie pozwalającej na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym ale i na europejskim rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego ;
 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu  w środowisku lokalnym;
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów kraju partnerskiego (Niemcy).

Projekt będzie trwał od sierpnia 2013r do stycznia 2014 r.

Uczestnicy projektu to:

- Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
- Berlink ETN GmbH w Berlinie
- uczniowie Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie
- przedsiębiorstwa niemieckie branży mechanicznej i informatycznej

Partner zagraniczny

Partnerem zagranicznym w Niemczech została wybrana firma Berlink ETN GmbH w Berlinie. Po sprawdzeniu opinii o partnerze została nawiązana współpraca z firmą. Wicedyrektor szkoły wraz z nauczycielem języka niemieckiego odbyli  wizytę przygotowawczą w siedzibie partnera projektu w Berlinie, podczas której sprawdzono  proponowane warunki zakwaterowania uczestników, oceniono możliwości organizacyjne partnera, obejrzano proponowane miejsca praktyk. Podczas wizyty  ustalono także program praktyk i zajęć przygotowawczych, procedury przyjmowania uczestników, sposoby doboru miejsca praktyk dla każdego uczestnika na podstawie przedstawionych przez nich
w formularzu  oczekiwań, zakres obowiązków stażystów, sposoby udzielanego wsparcia podczas odbywania praktyk.  Ustalono warunki finansowe realizacji projektu, zakres obowiązków partnerów i przygotowano wstępną umowę z partnerem.

Partner został wybrany ze względu na doświadczenie w organizowaniu staży zagranicznych odpowiadających potrzebom zawodowym naszych uczestników stażu. Do obowiązków Berlink ETN GmbH należało m.in.: zorganizowanie praktyk zawodowych odpowiednich do potrzeb i oczekiwań uczestników, poinformowanie o umiejętnościach uczestników i programie praktyk w zakładach pracy, wyznaczenie opiekuna praktyk zawodowych,  monitorowanie poziomu i przebiegu praktyk, organizacja zakwaterowania, pomoc w organizacji transportu lokalnego, organizacja programu kulturowego, wydanie uczestnikom praktyk certyfikatu poświadczającego odbycie stażu, upowszechnianie rezultatów projektu, opieka nad uczestnikami.

 

Rekrutacja

Po ogłoszeniu rekrutacji i zebraniu grupy chętnych na praktyki zagraniczne Komisja Rekrutacyjna, w skład której weszli: Dyrektor Szkoły, koordynator projektu (wicedyrektor) oraz członkowie Komisji: dwie nauczycielki języka niemieckiego wybrali uczniów spełniających określone wymagania.

Kryteria wyboru uczestników to:

a) uczniowie i uczennice Technikum  kształcący sie w zawodach: technik mechanik i technik informatyk,
b) znajomość języka niemieckiego na poziomie podstawowym potwierdzona testem,
c) średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskana na koniec klasy programowo niższej,
d) ocena z zachowania na koniec klasy programowo niższej,
e) ocena z języka niemieckiego na koniec klasy programowo niższej
f) zgoda rodziców/prawnych opiekunów na wyjazd na praktyki zagraniczne.

Rekrutacja została przeprowadzona w oparciu o zasadę równości szans

Na podstawie osiągniętych przez uczniów wyników podczas rekrutacji została utworzona 16 - osobowa lista uczestników Projektu. Osoby te uczestniczyły w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.

Uczestnicy praktyk:

1. Kosidło Michał - klasa 4TI- technik informatyk
2. Kruczek Rafał - klasa 2TI - technik informatyk
3. Majder Michał- klasa 4TI - technik informatyk
4. Mazur Sławomir- klasa 3TI - technik informatyk
5. Mierzwa Bartłomiej - klasa 4TI - technik informatyk
6. Bieszczad Piotr - klasa 3TI - technik informatyk
7. Pelc Tomasz - klasa 4TI - technik informatyk
8. Witek Mateusz - klasa 3TI - technik informatyk

9. Boćko Daniel - klasa 4TM - technik mechanik
10. Drozd Krzysztof - klasa 4TM - technik mechanik
11. Cebula Mariusz - klasa 4TM - technik mechanik
12. Zakielarz Tomasz - klasa 4TM - technik mechanik
13. Zrada Jarosław - klasa 4TM - technik mechanik
14. Drzał Krzysztof - klasa 2TM - technik mechanik
15. Bachórz Artur - klasa 4TM - technik mechanik
16. Surowiec Adrian - klasa 4TM - technik mechanik

Opiekunowie: Katarzyna Błońska, Marta Staszowska

 

Przygotowanie do wyjazdu

Przed wyjazdem na praktyki uczestnicy Projektu brali udział w zajęciach z zakresu przygotowania językowego, kulturowego oraz pedagogicznego.

Przygotowanie to odbyło się przed wyjazdem i w trakcie trwania praktyk. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez nauczycieli z dużym doświadczeniem. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach ze względu na dużą różnorodność zagadnień. Pierwszą grupę stanowiły osoby kształcące się w zawodzie technik mechanik, a drugą grupę technik informatyk.

W ramach tego przygotowania uczestnicy projektu powtarzali i utrwalali podstawowe słownictwo i zwroty
w sytuacjach życia codziennego. Uczyli się prowadzić rozmowę i odpowiadać na przykładowe pytania
w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uczestnicy poznawali realia kształcenia zawodowego w Niemczech, zapoznawali się z podstawowym słownictwem branżowym i zawodowym. Praktykanci uczyli się podstaw komunikacji w języku niemieckim podczas wykonywania poleceń w pracy.

Część pedagogiczną (20 godzin) to tematy z zakresu  komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w środowisku międzynarodowym oraz radzenie sobie w rozłące z najbliższymi, dla większości z nich był to pierwszy wyjazd zagraniczny.

Część kulturowa (20 godzin) przybliżyła uczestnikom tematykę  związaną z obyczajowością, przynależnością rasową, religią i kulturą oraz zwyczajami panującymi w Niemczech, a także odmiennością kulturową Polski oraz Niemiec. Uczestnicy otrzymali  materiały do nauki języka, materiały piśmiennicze oraz rozmówki polsko niemieckie.

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe które trwały 2 tygodnie, zrealizowane zostały w niemieckich zakładach pracy w Berlinie. Technicy informatycy odbywali praktykę w firmie informatycznej zajmującej się oprogramowaniem stron internetowych, świadczeniem usług internetowych np. hosting, sklepy internetowe, serwisem sprzętu komputerowego. Technicy mechanicy poznawali zasady funkcjonowania firmy branży mechanicznej, konstrukcji aluminiowych, obrabiarek CNC, spawalnictwa oraz ich działalnością na rynku pracy.

Miejsca odbywania praktyk:

Organization Bergmannkiez IT
Address: Fidicinistr 41, 10965, Berlin
Tutor: Andreas Bührer
Web page: www.bergmannkiez.it
Job Role: Computer technology and informatics assistant

Organization: boeba Montagen- und Aluminium- Bau GmbH
Address: Warmensteinacherstr 59, 12349 Berlin
Tutor: Jacqueline Sternsdorf
Web page: www.boeba.de
Job Role: Mechanic assistant

Organization: Kubitz FTW
Address: Plauenerstr 163-165, 13053 Berlin
Tutor: Herr Kubitz
Web page: www.kubitzfwt.de
Job Role: Mechanic assistant

Organization: Max Auer Inh. LorenzForster e.K.
Address: Lankwitzerstr 36-37, 12107 Berlin
Tutor: Marina Forster
Web page: www.auermax.de
Job Role: Mechanic assistant

Zajęcia kulturowe w Niemczech

Podczas stażu uczniowie realizowali również bardzo atrakcyjny program kulturowy. Młodzież zwiedzała Berlin, miasto z tradycją i wieloma miejscami godnymi zobaczenia. Program zwiedzania obejmował czas wolny (popołudnia i wieczory) oraz weekend. Uczestnicy zwiedzili: Bramę Brandenburską, Parlament Reichstag ze szklaną kopułą, dworzec główny Berlin Hauptbahnhof, ogród zoologiczny, akwarium, Wyspę Muzeów, Dom Kanclerza Niemiec, główne place i ulice: Unter den Linden, Alexanderplatz, Kolumna Zwycięstwa, Stadion Olimpijski, Obserwatorium
i Planetarium , Insulaner - Berlin, East Side Gallery, Checkpoint Charlie - Muzeum Muru Berlińskiego, Miejsce Pamięci – strefa „śmierci” miejsce upamiętniające ofiary muru berlińskiego, Muzeum Komunikacji, Muzeum Gier Komputerowych, Muzeum Techniki (lotnictwa, maszyn i pojazdów oraz urządzeń technicznych, kultowa knajpka „Konnopke's Imbiß gdzie serwują najlepszą w w mieście Currywurst, wieża telewizyjna, Katedra Berlińska, odbudowa zamku książąt pruskich na Placu Zamkowym, Sony Center

 

Efekty wynikające z uczestnictwa w projekcie

Udział w programie Leonardo da Vinci pozwolił poznać uczniom rzeczywiste warunki pracy za granicą i poszerzył ich umiejętności i kompetencje zawodowe. Na miejscu mieli oni możliwość kształcić się w komfortowych warunkach, poznać sprzęt i technologie wykorzystywane w innych państwach Unii Europejskiej. Oprócz wzbogacenia wiedzy i doświadczeń związanych z przyszłym zawodem technika, udział w Projekcie umożliwił naszym uczniom poznać kulturę i obyczaje Niemiec, przezwyciężyć bariery i uprzedzenia kulturowe, podnieść swoje umiejętności językowe, poznać ciekawych ludzi, nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności. Praktyki międzynarodowe integrują młodzież ze szkołą. Uczniowie angażują się w tworzenie raportów z wyjazdów, tworzą prezentacje multimedialne, upowszechniają rezultaty projektu. Jest to wielka zaleta w rozwoju szkoły w konkretnych zawodach. Uczestnicy projektu również zauważają, że udział w Projekcie okazał się przygodą ich życia oraz szansą na lepszy start zawodowy.

W ramach uznania nabytych przez uczniów kwalifikacji otrzymali oni:

 • Certyfikat Europass-Mobilność potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass, zawiera on zestawienie czynności wykonywanych przez młodzież na praktykach w Niemczech oraz nabyte umiejętności. Dokument ten może być bardzo przydatny w poszukiwaniu pracy w Polsce i na europejskim rynku pracy
 • Certyfikat wystawiony przez instytucję organizującą praktyki na terenie Niemiec potwierdzają odbyte przez uczniów praktyki zagraniczne
 • Certyfikat uczestnictwa w zajęciach z języka niemieckiego, zajęciach kulturowych oraz pedagogicznych finansowanych również ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu.

GALERIA ZDJĘĆ