Start Najlepsi na starcie

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Priorytet IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Najlepsi na starcie

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie poprzez nabycie dodatkowych kwalifikacji oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego dzięki dodatkowym stażom i praktykom zawodowym u pracodawców.

Całkowita wartość projektu wynosi: 910 838 zł.

W ramach projektu w latach 2016-2018 zaplanowano szereg działań skierowanych do 185 uczniów kształcących się w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej ZDZ w Rzeszowie w zakresie podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

W roku szkolnym 2016/2017 oraz w 2017/2018 zaplanowano:

 • kursy spawania metodą MAG dla 80 uczniów (40/40): ślusarz, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik
 • kursy obsługi kasy fiskalnej dla 55 uczniów (30/25): fryzjer, technik usług fryzjerskich
 • kursy kierowcy wózków jezdniowych z uprawnieniami UDT oraz świadectwem kwalifikacji gr. III (wózki zasilane gazem) oraz
 • kursy przygotowujące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego grupy I – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV, wraz z uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego dla 50 uczniów (30/20): technik budownictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektromechanik, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych
 • dla wszystkich 185 uczniów biorących udział w kursach dodatkowo zajęcia doskonalące z doradztwa zawodowego
 • dla wszystkich 185 (100/85) uczniów biorących udział w kursach zaplanowano miesięczne płatne staże i praktyki zawodowe u przedsiębiorców i pracodawców (ok. 1000zł dla ucznia + koszty dojazdu na staż/praktykę oraz wynagrodzenie dla opiekuna praktyk/staży w zakładzie pracy)

W ramach projektu zaplanowano również:

 1. Nabycie dodatkowych uprawnień/kwalifikacji przez 6 nauczycielek i 6 nauczycieli praktycznej nauki zawodu:
 • 2 osoby zdobędą tytuł mistrza w zawodzie wizażysta-stylista – poprzez kursy i egzaminy;
 • 2 osoby tytuł mistrza w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • 2 osoby uprawnienia egzaminatora Izby Rzemieślniczej w zawodzie fryzjer;
 • 2 osoby uprawnienia egzaminatora Izby Rzemieślniczej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • 1 osoba uprawnienia egzaminatora Izby Rzemieślniczej w zawodzie ślusarz;
 • 1 osoba uprawnienia egzaminatora Izby Rzemieślniczej w zawodzie operator obrabiarek skrawających;
 • 2 osoby odbędą staże 40-godzinne u przedsiębiorców, realizowane w okresie nie krótszym niż 14 dni

Tytuły mistrza i uprawnienia egzaminatora nada Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie.

 

 1. Stworzenie pracowni obróbki metali odzwierciedlającej warunki pracy w nowoczesnej firmie, przydatnej do nauki w kilku zawodach nauczanych w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie (ślusarz, operator obrabiarek skrawających, technik mechanik.

 

a)    centrum obróbcze z podstawowym kompletem wyposażenia

b)    przecinarka - wypalarka plazmowa sterowana numerycznie wraz z agregatem plazmy