Start Podstawa programowa

Kształcenie zawodowe w zawodach wpisanych do Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego prowadzone jest w oparciu o Podstawę programową kształcenia w zawodach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zamieszcza nowe podstawy programowe „poskładane” dla każdego zawodu.

technik INFORMATYK

technik USŁUG FRYZJERSKICH

technik MECHANIK

technik ELEKTRONIK

technik BUDOWNICTWA

technik LOGISTYK

fryzjer

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

monter elektronik

elektromechanik

ślusarz

operator obrabiarek skrawających

elektryk

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

stolarz