Start Egzamin maturalny

Matura 2020 – ważne informacje dla zdających:

 1. Aktualny harmonogram egzaminu maturalnego 2020 komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2020 z dnia 24 kwietnia 2020 (cke.gov.pl).
 2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (oke.krakow.pl).
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.
  w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 (cke.gov.pl).
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r.
  w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdając na egzaminie maturalnym 2020 (cke.gov.pl).
 5. Wytyczne dla uczniów zdających egzamin maturalny 2020
  (na podstawie wytycznych MEN, CKE, GIS z dnia 15 maja 2020r.). (wytyczne zdających egzamin).
 6. Informacja o maturze ustnej. W tym roku nie przewiduje się części ustnej egzaminu maturalnego. Wyjątek stanowią zdający, którzy przystąpią do części ustnej egzaminu ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu/egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnie zagraniczną. W tym przypadku informację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów należy złożyć do dyrektora szkoły do dnia 22 maja do godz. 15.00. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej (zgłoszenie deklaracji do dnia 22 maja do godz. 15.00).

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdziesz na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(KLIKNIJ aby wejść)

 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

(KLIKNIJ aby wejść)