Start Biblioteka

BIBLIOTEKARZ:

mgr Monika Sajdak

 

 


ZAPRASZAM


Godziny pracy biblioteki szkolnej:

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek 8.00  –  9.30

10.30  – 12.30

Wtorek 8.00  – 12.15

Środa 11.30  – 13.00

Czwartek 9.45  – 11.30

12.30  –  14.00

Piątek 8.00  –   8.45

9.45  –  11.45

 

Z komputerów można korzystać w godzinach pracy biblioteki wyłącznie w celach edukacyjnych.

 


 

W październiku 2014 roku po raz kolejny obchodzimy

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Z okazji tego święta w naszej szkole przeprowadzone będą następujące działania:

 

 • Ø Konkurs plastyczny na oryginalną zakładkę do książki z jesiennym motywem (prace wykonane dowolną techniką na kartkach z bloku technicznego należy oddać do 24 października),
 • Ø Konkurs fotograficzny pt. Jesień na Podkarpaciu (zdjęcia oddajemy na płytce lub w formie prezentacji do 20 października),
 • Ø Maraton czytania utworów o tematyce jesiennej (w październiku na długich przerwach w wyznaczone dni w sali nr 62 obok biblioteki – zgłoszenia chętnych do czytania do 6 października),
 • Ø Wyjścia na lekcje biblioteczne do WiMBP w Rzeszowie (w ustalonych terminach dla klas maturalnych),
 • Konkurs na hasło, wiersz lub piosenkę promujące bibliotekę szkolną (międzyklasowe rozgrywki dla klas pierwszych – przedstawiciele poszczególnych klas oddają prace do 23 października),
 • Ø Przedłużenie akcji Podaruj książkę bibliotece (zostań naszym dobroczyńcą

i przynieś do biblioteki szkolnej dowolną książkę w dobrym stanie, z której już nie korzystasz – akcja trwa do końca roku szkolnego),

 • Ø Wznowienie punktu bibliotecznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (nowe, ciekawe powieści dla wszystkich czytelników sprowadzane z innej biblioteki i wymieniane co miesiąc),
 • Ø Prezentacja jesiennej twórczości naszych uczniów (rozstrzygnięcie konkursów

i zaprezentowanie zwycięskich prac połączone z przedstawieniem dla klas pierwszych – koniec października).

Wszelkich szczegółowych informacji udziela bibliotekarz.

Serdecznie zapraszam do udziału w wybranym konkursie

bądź akcji wszystkich uczniów naszej szkoły!

 


 

UWAGA! CIEKAWY KONKURS!

Proponujemy jeden konkurs w różnych formach do wyboru dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.

Zadanie konkursowe: wykonanie pracy na temat Książka kontra telewizja, komputer, Internet.

Formy wykonania (do wyboru):

 • prezentacja multimedialna,
 • plakat plastyczny wykonany dowolną techniką,
 • forma literacka np. wiersz lub opowiadanie na powyższy temat.

W pracach powinny być uwzględnione następujące kwestie:

 • znaczenie książki w życiu człowieka,
 • korzyści wynikające z czytania,
 • przewaga książki nad telewizją, komputerem,
 • książka a Internet - zagrożenia związane z użytkowaniem sieci,
 • nowoczesne książki (np. elektroniczne).

Konkurs trwa przez cały październik i jest skierowany do wszystkich uczniów technikum i szkoły zawodowej. W szczególny sposób zachęcamy do udziału pierwszoklasistów. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do końca października 2013 roku. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców, dla których przewidziane są nagrody.

Nie zmarnuj szansy! Weź udział w konkursie!

 

Zapraszamy: bibliotekarka Grażyna Rosa wraz z aktywem bibliotecznym.

 


 

UWAGA!!! CIEKAWA AKCJA!

Od początku października 2013 do końca czerwca 2014 roku trwa akcja pt. Podaruj książkę bibliotece. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli, aby przynosili do biblioteki szkolnej interesujące książki w dobrym stanie, z których już nie korzystają. Mogą to być podręczniki, lektury, albumy, powieści, słowniki, leksykony, książki edukacyjne i popularnonaukowe. Uwaga! Nie zbieramy makulatury! Dla uczniów, którzy ofiarują bibliotece największą liczbę ciekawych książek, przewidziane są nagrody.

Organizatorzy: Biblioteka Szkolna i Samorząd Uczniowski

 


 

Imprezy i konkursy organizowane w naszej szkole przez bibliotekarkę od stycznia 2013 roku

W styczniu 2013 roku przeprowadzony został szkolny konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia. Przystąpili do niego uczniowie z klas 2TF i 2TIM. Celem konkursu było propagowanie zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz kształtowanie postaw prozdrowotnych. Konkurs składał się z dwóch etapów. Najpierw wszyscy uczniowie mieli rozwiązać test złożony z pytań zamkniętych. Później najlepsi pisali formę otwartą na temat tego, na czym polega prowadzenie zdrowego stylu życia. Zwycięzcą konkursu okazał się Kamil Zarzycki z klasy 2TIM, który otrzymał nagrodę książkową.

8 lutego obchodziliśmy Dzień bezpiecznego Internetu. W związku z tym w naszej szkole przeprowadzone zostały lekcje z wykorzystaniem multimediów dla klas 1TF, 1TB, 1TIM, 2 TF, 2TB, 2TIM. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o wirtualnych niebezpieczeństwach oraz dwa filmy edukacyjne opowiadające o uzależnieniu od komputera i Internetu. Ogłoszone zostały również konkursy plastyczne na plakat z wyraźnym hasłem promującym bezpieczne użytkowanie komputera, Internetu, telefonu komórkowego lub z hasłem przestrzegającym przed niebezpieczeństwami w sieci. Technika wykonania plakatu jest dowolna. Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej do końca marca.

26 lutego 2013 roku odbył się w naszej szkole konkurs językowy pt. Poprawna polszczyzna na co dzień. Zorganizowany był z okazji obchodzonego podczas ferii Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Jego celem było popularyzowanie wiedzy o języku polskim oraz stosowanie poprawnej polszczyzny w codziennych sytuacjach. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas 1TF, 2TF, 2TB, 3TB, 3TF. Część pierwsza składała się z trzydziestu pytań zamkniętych, zaś część druga polegała na napisaniu dyktanda ortograficznego. Uczniowie naszej szkoły solidnie i do końca zmagali się z niełatwymi zadaniami poprawnościowymi. Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Tomasz Szymański (2TB)

II miejsce: Patrycja Nycz (2TF)

III miejsce: Krzysztof Błoński (2TB)

Osoby wyróżnione:

Natalia Zastawna (3TF)

Kinga Kaczkowska(2TF)

Piotr Domin (2TB)

Aleksandra Nowak (2TF)

Kamil Bednarz (2TB)

Katarzyna Olech (3TF)

Elżbieta Maciołek (3TF)

Ewelina Duda (2TF)

Nasi laureaci już wkrótce odbiorą nagrody książkowe. Miejmy nadzieję, że przyjmie się tradycja obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole w kolejnych latach.

 


 

  

UWAGA!!! CIEKAWA AKCJA!

 

 

Od początku kwietnia do końca czerwca 2013 roku trwa akcja pt. Podaruj książkę bibliotece. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli, aby przynosili do biblioteki szkolnej interesujące książki w dobrym stanie, z których już nie korzystają. Mogą to być podręczniki, lektury, albumy, powieści, słowniki, leksykony, książki edukacyjne i popularnonaukowe. Uwaga! Nie zbieramy makulatury! Dla uczniów, którzy ofiarują bibliotece największą liczbę ciekawych książek, przewidziane są nagrody.

 

 

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski i Biblioteka Szkolna

  

PUNKT BIBLIOTECZNY W NASZEJ SZKOLE

Przypominamy, że już od dawna funkcjonuje w szkolnej bibliotece punkt Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Wypożyczamy z filii nr 2 pięćdziesiąt interesujących książek, które młodzież chętnie czyta. Książki wymieniamy po miesiącu na nowe pozycje. Istnieje możliwość wcześniejszego zamawiania powieści, które uczniowie chcieliby przeczytać. Uwaga! Książek z punktu bibliotecznego nie można przetrzymywać dłużej niż dwa tygodnie! Zapraszamy po nowe książki już od 8 kwietnia.

 


 

WYNIKI KONKURSU

Do końca marca trwał konkurs plastyczny na plakat z wyraźnym hasłem przestrzegającym przed niebezpieczeństwami związanymi z użytkowaniem Internetu i telefonów komórkowych. Oto zwycięzcy tego konkursu:

I miejsce Paulina Ciemielewska z klasy 3TFA

II miejsce Amanda Hudyba i Ewelina Gołąb z klasy 1TF

Wyróżnienia: Natalia Micał, Natalia Szydełko, Aleksandra Szura z klasy 1TF.

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy!

 


 

OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY

W naszej szkole w kwietniu w szczególny sposób wspominamy patrona - Tadeusza Kściuszkę. Z tej okazji w gablocie na korytarzu pojawiła się gazetka informująca o najważniejszych faktach z życia tego bohatera narodowego, można przeczytać wiersze o naczelniku i obejrzeć jego wizerunki. Odbędzie się również szkolna akademia upamiętniająca bohaterskie czyny wodza powstania kościuszkowskiego (dopiero początkiem maja ze względu na remont w holu ). Jak co roku również przeprowadzony zostanie konkurs historyczny pt. Moja wiedza o patronie szkoły. Odbędzie się on w ostatnim tygodniu kwietnia. Już dziś zapraszam do zgłaszania swojego udziału w konkursie do biblioteki szkolnej oraz do wypożyczania książek i broszur o Tadeuszu Kościuszce. Na zwycięzców konkursu czekają ciekawe nagrody. Zapraszamy do udziału uczniów, szczególnie z klas młodszych.