Start Konkursy

V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie

 

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
w Rzeszowie  26 maja 2017 roku po raz piąty gościł uczestników Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych. Turniej  podobnie jak w roku ubiegłym został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o.

W zawodach wzięły udział  drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z województwa podkarpackiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,
 • Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
  w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych przebiegał podobnie jak w latach ubiegłych. Składał się z części pisemnej i praktycznej. Zawodnicy  rozwiązywali indywidualnie test   a następnie wykonywali w zespole dwuosobowym fragment okładziny
z płytek ceramicznych na przygotowanym stanowisku pracy.  Zadania  do obu części przygotowali pracodawcy, przedstawiciele firmy Greinplast. Uczniowie biorący udział
w zawodach musieli wykazać się   nie tylko dobrą znajomością zagadnień  z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, ale również wysokim poziomem opanowania  umiejętności praktycznych. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować. Zadanie należało wykonać według ściśle określonego wzoru w określonym czasie. Oceniano wykonanie okładziny zgodnie z dokumentacją
i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast  i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Najlepsi okazali się uczniowie Dąbek Patryk
i Szlufik Hubert z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. II miejsce przypadło w udziale Miejskiemu Zespołowi Szkół
nr 5 w Krośnie. Wywalczyli je uczniowie: Mięsowicz Maciej i Mandela Arkadiusz.
III miejsce zajęli uczniowie Ląd Konrad i Wójcik Wojciech z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast Sp. z.o.o. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  i upominki. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast Andrzej Jodłowski i Monika Hajduk, przedstawiciele  Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego: Mariusz Kudyba, Marek Surmacz i Grzegorz Sikora oraz  Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie. Przybyli również: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Beata Streb oraz Iwona Pruchnicka przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Gościliśmy również media: Radio Rzeszów, telewizję internetową Rzeszów na żywo.pl.

 

Wyniki V Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

II miejsce – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie

 

GALERIA ZDJĘĆ


II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 10 lutego 2017 r. został zorganizowany II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Turniej objęli patronatem: firma  RIGIPS Saint Gobain oraz Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do rywalizacji zgłosiło się 10  szkół budowlanych województwa podkarpackiego:

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,

Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Turniej podobnie jak w roku ubiegłym składał się z dwóch części, pisemnej i praktycznej. Zadania do turnieju  przygotowali przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain. Zawodnicy w pierwszej części rozwiązywali test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy wykazując się odpowiednim poziomem wiedzy zawodowej. Po przerwie, w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne, na przygotowanych stanowiskach pracy zgodnie z otrzymaną dokumentacją.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału i dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element według określonego wzoru. Wszyscy uczniowie sprawdzili się podczas „próby pracy” prezentując wysoki poziom umiejętności zawodowych. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain: dyrektor działu technicznego Sebastian Staniszewski, doradcy techniczni Marek Bieniasz i Adam Wójcik. Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Najlepsi okazali się uczniowie: Szarek Mateusz i Jedynak Mateusz z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK w Mielcu. Przyznano II miejsce dwóm zespołom; Saganowi Pawłowi i Bąkowi Pawłowi z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zubrzyckiemu Mateuszowi i Kondratko Kamilowi z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. III miejsca nie przyznano.

Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. W uroczystościach uczestniczyli: przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain, starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Beata Streb, Marek Piwowarczyk Prezes Zakładu Doskonalenia Rzeszowie, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Pruchnicka. Obecni byli przedstawiciele mediów radia i prasy.

Chcąc zapewnić uczniom dostęp do najnowszych informacji i jak najlepiej przygotować ich do wykonywania zadań zawodowych w przyszłości, warto sięgnąć po pomoc ekspertów. Chętnie współpracujemy z firmami budowlanymi, czego przykładem jest firma Rigips Saint – Gobain znany producent płyt kartonowo- gipsowych. W ubiegłym roku szkolnym w naszym Zespole Szkół została utworzona klasa patronacka firmy Rigips w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zrodził się wtedy pomysł zorganizowania w ZS ZDZ zawodów międzyszkolnych dla młodzieży z Podkarpacia. Inicjatywę poparł ówczesny Dyrektor Generalny firmy RIGIPS Saint Gobain Pan Jarosław Paruzel. Został zorganizowany I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Dzięki przekazanym przez firmę Rigips materiałom wyremontowano klasopracownię budowlaną. Powstało nowoczesne, jasne i przestronne wnętrze, w którym można podziwiać zastosowanie systemów suchej zabudowy. W tym roku szkolnym  turniej odbył się po raz drugi. Uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności podczas próby pracy. Nauczyciele przedmiotów budowlanych (opiekunowie i organizatorzy) mieli okazję wymienić się doświadczeniami i porozmawiać z pracodawcami. Liczymy na dalszą owocną współpracę  szkoły z firmą Rigips Saint – Gobain zarówno w organizacji kolejnych edycji turnieju jak i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego branży budowlanej.

Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody stanowią ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego i wpłyną na atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

 

Opracowała: Barbara Rusinek

nauczyciel ZS ZDZ w Rzeszowie

GALERIA ZDJĘĆ

 


Więcej artykułów…