Start Konkursy

III Podkarpacki Turniej Budowlany

Monterów Systemów Suchej Zabudowy

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 23 lutego 2018 r. został zorganizowany III Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Turniej objęli patronatem: firma  RIGIPS Saint Gobain oraz Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do rywalizacji zgłosiło się 8  szkół budowlanych województwa podkarpackiego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiegow Jarosławiu,

Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Turniej podobnie jak w latach ubiegłych składał się z dwóch części, pisemnej i praktycznej. Zadania do turnieju przygotowali przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain. Zawodnicy w pierwszej części rozwiązywali test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy wykazując się odpowiednim poziomem wiedzy zawodowej. Po przerwie, w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne, na przygotowanych stanowiskach pracy zgodnie z otrzymaną dokumentacją.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału i dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element według określonego wzoru. Wszyscy uczniowie sprawdzili się podczas „próby pracy” prezentując wysoki poziom umiejętności zawodowych. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain: menadżer działu technicznego Sebastian Staniszewski, instruktor montażu systemów suchej zabudowy Leszek Hadula, kierownik produktu Marek Stachyra i regionalny doradca sprzedaży Marek Bieniasz. Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Najlepsi okazali się uczniowie: Szelest Paweł i Wrona Damian z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, II miejsce przyznano zespołowi: Brogowski Robert i Peszek Jakub z  Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu, III miejsce zajęli Słonina Dominik i Kula Kamil z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. W uroczystościach uczestniczyli: przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain, starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Beata Streb, Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Pruchnicka, przedstawiciele Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego. Obecni byli przedstawiciele mediów.

Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody zwiększą atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodach budowlanych a szczególnie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Współzawodnictwo w Turnieju uczniów z różnych szkół Podkarpacia jest ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego, dlatego liczymy na dalszą owocną współpracę szkoły z firmami budowlanymi i szkołami z Podkarpacia.

GALERIA  - https://photos.app.goo.gl/Z3AcsbQJdvD3YCOs2


V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie

 

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
w Rzeszowie  26 maja 2017 roku po raz piąty gościł uczestników Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych. Turniej  podobnie jak w roku ubiegłym został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o.

W zawodach wzięły udział  drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z województwa podkarpackiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,
 • Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
  w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych przebiegał podobnie jak w latach ubiegłych. Składał się z części pisemnej i praktycznej. Zawodnicy  rozwiązywali indywidualnie test   a następnie wykonywali w zespole dwuosobowym fragment okładziny
z płytek ceramicznych na przygotowanym stanowisku pracy.  Zadania  do obu części przygotowali pracodawcy, przedstawiciele firmy Greinplast. Uczniowie biorący udział
w zawodach musieli wykazać się   nie tylko dobrą znajomością zagadnień  z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, ale również wysokim poziomem opanowania  umiejętności praktycznych. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować. Zadanie należało wykonać według ściśle określonego wzoru w określonym czasie. Oceniano wykonanie okładziny zgodnie z dokumentacją
i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast  i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Najlepsi okazali się uczniowie Dąbek Patryk
i Szlufik Hubert z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. II miejsce przypadło w udziale Miejskiemu Zespołowi Szkół
nr 5 w Krośnie. Wywalczyli je uczniowie: Mięsowicz Maciej i Mandela Arkadiusz.
III miejsce zajęli uczniowie Ląd Konrad i Wójcik Wojciech z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast Sp. z.o.o. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  i upominki. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast Andrzej Jodłowski i Monika Hajduk, przedstawiciele  Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego: Mariusz Kudyba, Marek Surmacz i Grzegorz Sikora oraz  Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie. Przybyli również: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Beata Streb oraz Iwona Pruchnicka przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Gościliśmy również media: Radio Rzeszów, telewizję internetową Rzeszów na żywo.pl.

 

Wyniki V Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

II miejsce – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie

 

GALERIA ZDJĘĆ


Więcej artykułów…