Start Konkursy

V Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie  7 lutego 2020 r. odbył się  V Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy pod patronatem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy RIGIPS Saint Gobain. Firmę  RIGIPS Saint Gobain reprezentowali: Marek Bieniasz-regionalny doradca sprzedaży. Przybyli zaproszeni goście: Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Beata Streb Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Iwona Pruchnicka z Powiatowego Urzędu Pracy.Obecne były media. Gości, uczniów biorących udział w zawodach i ich nauczycieli  powitał Stanisław Zams - Dyrektor Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

W tegorocznych zawodach rywalizowały drużyny z  następujących szkół województwa podkarpackiego:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Tarnobrzegu
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
 3. Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie
 4. Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
 5. Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie
 6. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
  w Jarosławiu
 7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
 8. Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej

Turniej składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej, do których zadania przygotowali przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain. Uczniowie w pierwszej części indywidualnie rozwiązywali testy. Po krótkiej przerwie  w drugiej części przystąpili do „próby pracy”  na odpowiednio przygotowanych stanowiskach. Zadanie praktyczne wykonywali w  dwuosobowych  zespołach. Trzeba było się wykazać nie tylko wiedzą, ale też wysokim poziomem umiejętności zawodowych, starannością i precyzją. Ocenie podlegały: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją, precyzja obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych fragmentów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain, stanowiący komisję  konkursową, bardzo wysoko ocenili  poziom przygotowania uczniów do turnieju.

Wyniki  V Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Systemów Suchej Zabudowy

I miejsce – uczniowie: Dawid Mazur i Kasperski Szymon z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu

II miejsce – Rabczak Paweł i Potoczny Michał z Zespół Szkół Budowlanych
i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu

III miejsce – Wojtala Patryk i Wojtala Marcin z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS Saint Gobain. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

 

Zdjęcia z turnieju [kliknij]

Filmik z turnieju [kliknij]

 


VII PODKARPACKI TURNIEJ GLAZURNIKÓW SZKÓŁ BUDOWLANYCH

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 24 maja 2019r. zorganizowano po raz siódmy zawody glazurnicze dla uczniów szkół budowlanych województwa podkarpackiego. W Turnieju Glazurników wzięły udział zespoły uczniów
z dziewięciu szkół branżowych. Patronat nad turniejem objęli: firma Greinplast Sp. z o.o. (sponsor generalny) i Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych.

 

Do rywalizacji w VII Podkarpackim Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych przystąpili uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie reprezentujący:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
 • Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej,
 • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
  w Rzeszowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych zawodnicy w części pierwszej rozwiązywali testy indywidualnie. W drugiej części dwuosobowe zespoły z poszczególnych szkół podjęły „próbę pracy”. Zadanie praktyczne polegało na wykonaniu fragmentu okładziny z płytek ceramicznych według określonego wzoru na odpowiednio przygotowanym stanowisku. Tematy zadań do obu części  (teoretycznej i praktycznej) przygotowali pracodawcy z firmy Greinplast Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Specjalistów  Robót Wykończeniowych, ich przedstawiciele stanowili też skład komisji konkursowej. Główny nacisk położony został na umiejętności praktyczne. Oceniano zgodność wykonania zadania z dokumentacją, jakość pracy i jej walory estetyczne, brano również pod uwagę przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

Najwyżej oceniono uczniów  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu: Sebastiana Kuśmierz i Piotra Peryt.

Drugie miejsce zajęli: Rogoz Krzysztof  i Rzepka Michał z Zespołu Szkół Budowlanych
im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie

Na trzecim miejscu sklasyfikowani zostali Eryk Dobrowolski i Dominik Słonina z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

 

Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami, wręczono medale zwycięzcom. Cenne nagrody dla najlepszych uczestników ufundowała  firma Greinplast Sp. z o.o. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz pracodawcy, przedstawiciele firm i stowarzyszeń budowlanych współpracujący ze szkołą. Obecne były media.

Podkarpacki Turnieju Glazurników na stałe wpisuje się w kalendarz imprez propagujących kształcenie zawodowe. Organizowane co roku w ZS ZDZ zawody są przykładem dobrej współpracy szkoły  z pracodawcami branży budowlanej, stanowią też okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami zawodu na Podkarpaciu.

 

Opracowała

Barbara Rusinek

nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie

GALERIA ZDJĘĆ - https://photos.app.goo.gl/AzuiogBd6xFCmKpNA 

Więcej artykułów…