Start Ogłoszenia

Komunikat

Uczniowie klas drugich (2BO, 2FS, 2W) uczestniczą w dodatkowych obowiązkowych zajęciach.

Zajęcia realizowane są w roku 2019 (klasa II-drugi semestr oraz klasa III).

Klasa

Zawód

Zajęcia

Uzyskane kwalifikacje

2B

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kurs brukarza

 

 

 

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz charakterystyka zawodowa absolwenta kursu wraz z opisem efektów uczenia się

kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń grupy I do 1 kV.

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Prawa energetycznego i aktów wykonawczych

2O

operator obrabiarek skrawających

kurs spawanie metodą TIG lub MAG

książka spawacza i świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez ZDZ w Rzeszowie i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

2F

fryzjer

kurs wizażu,

 

 

 

 

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz charakterystyka zawodowa absolwenta kursu wraz z opisem efektów uczenia się

kurs obsługi kas fiskalnych

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz charakterystyka zawodowa absolwenta kursu wraz z opisem efektów uczenia się

2S

ślusarz

kurs spawanie metodą TIG lub MAG

książka spawacza i świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez ZDZ w Rzeszowie i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

2H (W)

monter sieci i instalacji sanitarnych

kurs spawanie metodą TIG lub MAG

książka spawacza i świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez ZDZ w Rzeszowie i Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

2St (W)

stolarz

operator wózków jezdniowych napędzanych

 

 

 

 

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym i aktów wykonawczych

kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń grupy I do 1 kV.

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Prawa energetycznego i aktów wykonawczych

2El (W)

elektryk

operator wózków jezdniowych napędzanych

 

 

 

 

 

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym i aktów wykonawczych

kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń grupy I do 1 kV.

zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Prawa energetycznego i aktów wykonawczych

2Em (W)

elektromechanik

operator wózków jezdniowych napędzanych

 

 

 

 

 

zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz zaświadczenie kwalifikacyjne wydane na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym i aktów wykonawczych

kurs przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń grupy I do 1 kV.

zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane na podstawie Prawa energetycznego i aktów wykonawczych

GALERIA ZDJĘĆ

https://photos.app.goo.gl/vgigFcF9p7NLoUc97