Start Wydarzenia

 

IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie 13.05.2016r.

- artykuł w NOWINY24.pl

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/rzeszow/a/rywalizowali-o-miano-najlepszych-glazurnikow-w-zdz-w-rzeszowie-fotowideo,9991248/

Dnia 8.12.2016r. w naszej szkole odbyło się szkolenie dla uczniów klasy drugiej i trzeciej technikum budowlanego. Szkolenie przeprowadziła firma GAMRAT, która jest czołowym producentem systemów rynnowych i podsufitki stosowanych w budynkach zarówno w kraju jak i za granicą. Uczniowie mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi przy produkcji systemów rynnowych i podsufitki.

Współpraca pomiędzy Zespołem Szkół ZDZ a firmą RIGIPS.


Wśród pracodawców istnieje duże zapotrzebowanie na dobrze wykształconych absolwentów szkół zawodowych, którzy  posiadają specjalistyczne umiejętności i wymagane kwalifikacje. W naszej szkole kształcimy kładąc nacisk na umiejętności praktyczne wymagane na rynku pracy. Ściśle współpracujemy z firmami budowlanymi, czego przykładem jest firma  Rigips Saint – Gobain znany producent płyt kartonowo- gipsowych.

Dzięki przekazanym przez firmę Rigips materiałom została wyremontowana klasopracownia budowlana nr 5 w naszym Zespole Szkół. Prace prowadzone były z uczniami w ramach zajęć praktycznych jesienią 2015 roku.

Usunięto stare powłoki malarskie, zagruntowano i wyrównano podłoże, wykonano przedściankę z płyt kartonowo gipsowych. Ściany wyszpachlowano, wymalowano i wykonano lamperie. Na jednej z nich wykonano tynk mineralny. Zmieniając wystrój pomieszczenia pomyślano o nowym oświetleniu i zaproponowano wykonanie nowoczesnego podwieszanego sufitu kasetonowego. W związku z tym, wymieniono instalację elektryczną, następnie ułożono na suficie izolację akustyczną  i zamontowano modułowe  płyty dźwiękochłonne RIGIPS GYPTONE. Ciekawym elementem wykończenia było  również wykonanie fragmentu ścian z wielkoformatowych płyt dźwiękochłonnych RIGIPS GYPTONE BIG. Obydwie płyty GYPTONE dzięki specjalnemu dodatkowi oczyszczają powietrze  w pomieszczeniu ze szkodliwych zanieczyszczeń (formaldehydu). Całości dopełniła nowa stolarka okienna. Dzięki firmie Rigips powstało nowoczesne, jasne i przestronne wnętrze, w którym uczniowie na co dzień mogą podziwiać zastosowanie systemów suchej zabudowy.

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół ZDZ została utworzona klasa patronacka firmy Rigips w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych  w budownictwie. Stworzono uczniom możliwość rozwoju zawodowego w oparciu o dostęp do najnowszych technologii w branży budowlanej. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie wykonują prace wykończeniowe z zakresu nowoczesnych systemów suchej zabudowy.
O wysokim poziomie ich umiejętności praktycznych świadczą wykonane remonty na korytarzach i w klasopracowniach szkolnych. Duża w tym zasługa nauczycieli zajęć praktycznych Panów: Marka Bieszczada, Waldemara Kleczyńskiego,  Franciszka Wójcika, Jacka Stochmala i Jana Sali.

 


KONKURS "SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

Fundacja „Fundusz Współpracy” i Mazowieckie Kuratorium Oświaty przeprowadziły w roku szkolnym 2015/2016 pierwszą edycję konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia o nagrodę „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI”.

Konkurs organizowany był jako element projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnieniu jakości” realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Słowenii i Estonii w ramach programu ERASMUS+.

3 czerwca 2016r. odbyła się konferencja "Wysoka jakość polskiej szkoły zawodowej w (dobrej) praktyce” podsumowującą projekt „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości". Podczas konferencji zostały zaprezentowane wszystkie rezultaty projektu, jakimi są raporty na temat systemów zapewniania jakości w kształceniu zawodowym w krajach partnerskich oraz międzynarodowy Katalog Dobrych Praktyk  w dziedzinie zapewniania jakości.

W trakcie konferencji odbyła się również uroczysta Gala konkursu "Szkoła zawodowa najwyżej jakości" 2016, w trakcie której zostały wręczone nagrody, wyróżnienia i dyplomy dla szkół zawodowych, które wzięły udział w konkursie na najlepsze praktyki z zakresu zapewniania jakości w kształceniu zawodowym.

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako jedyna szkoła zawodowa z Rzeszowa oraz jedna z trzech w województwie podkarpackim znalazł się w ścisłym gronie 13 finalistów  z ponad 85 szkół zawodowych w kraju i zdobył tytuł "SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

Dyplom i statuetkę Dyrektorowi ZS ZDZ w Rzeszowie Stanisławowi Zamsowi

wręcza Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska

Uczestnicy konferencji - od lewej: wicedyrektor ZS ZDZ w Rzeszowie Artur Kowalski, dyrektor ZS ZDZ w Rzeszowie Stanisław Zams, nauczyciel przedmiotów zawodowych Barbara Rusinek i przedstawiciele firmy Rigips Saint – Gobain : Aleksandra Krzesimowska oraz Marek Bieniasz.


Przykład dobrej praktyki

Podkarpacki Turniej Budowlany w ZS ZDZ w Rzeszowie

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie od 2013 roku jest organizatorem czterech kolejnych edycji Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych i od 2016 roku Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Systemów Suchej Zabudowy. O wysokim poziomie zawodów świadczy udział szkół z całego województwa i popierający ideę turniejów sponsorzy, którzy co roku fundują cenne nagrody dla najlepszych uczestników. Szkoła znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, w którym wzięło udział 85 szkół. Tytuł: Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości, dyplom i statuetkę szkoła otrzymała 3 czerwca 2016 roku podczas Konferencji Finałowej projektu „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości – ESQA” w Warszawie. Odebrał je dyr. ZS ZDZ w Rzeszowie mgr Stanisław Zams.

O jakości kształcenia zawodowego szkoły świadczą wiedza i umiejętności uczniów, które mogą być zaprezentowane podczas wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Cenną i ciekawą inicjatywą jest organizacja zawodów międzyszkolnych w kooperacji z pracodawcami, stwarzającymi warunki dobrej rywalizacji, dających młodzieży możliwość sprawdzenia się w wybranym zawodzie. Wśród pracodawców istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników posiadających określone kwalifikacje i specjalistyczne umiejętności. Firmy budowlane chętnie zatrudniają tych, którzy posiadają aktualną wiedzę, potrafią zastosować nowoczesne materiały i wyroby, zwłaszcza te, które same produkują i z powodzeniem stosują. Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie kształci w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz technik budownictwa. Nauka i zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach i warsztatach szkolnych. Szkoła, kładąc nacisk na umiejętności praktyczne wymagane na rynku pracy, nawiązała ścisłą współpracę z firmami budowlanymi działającymi na Podkarpaciu oraz Stowarzyszeniem Specjalistów Robót Wykończeniowych. Chcąc zapewnić uczniom dostęp do najnowszych informacji i jak najlepiej przygotować ich do wykonywania zadań zawodowych w przyszłości, sięgnięto po pomoc ekspertów. Organizowanie dla uczniów szkoleń prowadzonych przez fachowców branży budowlanej, połączonych z atrakcyjnymi pokazami praktycznymi zaczęło przynosić wymierne efekty[1]. Zdobyte w ten sposób przez uczniów wiadomości znajdują zastosowanie podczas wykonywania ćwiczeń i zadań praktycznych, a proces kształcenia zawodowego realizowany jest w oparciu wiedzę, której często brakuje w podręcznikach szkolnych. Wymiana doświadczeń, współpraca i rozmowy nauczycieli z przedstawicielami firm budowlanych zaowocowały zorganizowaniem zawodów (turnieju) dla uczniów zasadniczych szkół budowlanych z Podkarpacia kształcących młodzież w zawodzie monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie (wcześniej technolog robót wykończeniowych). Inicjatywę poparł Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, obejmując patronatem honorowym kolejne turnieje. I Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych został zorganizowany w maju 2013r. we współpracy z firmą budowlaną Selena S.A. oraz Stowarzyszeniem Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych (wzięło
w nim udział 10 szkół). Współpraca szkoły w kolejnych latach z firmą Greinplast zaowocowała zorganizowaniem wspólnie II Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych w maju 2014r (udział 8 szkół) oraz III Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych i Turniej Glazurników szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w maju 2015 r. (udział 10 szkół). W styczniu 2015r. podczas rozmowy z przedstawicielem firmy RIGIPS Saint Gobain padła propozycja przeprowadzenia podobnych zawodów dotyczących systemów suchej zabudowy. Efektem było zorganizowanie razem z firmą Rigips w lutym 2016 roku w ZS ZDZ w Rzeszowie I Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Systemów Suchej Zabudowy (udział drużyn z 9 szkół). W dniu 13 maja 2016 roku odbył się kolejny IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych, w którym rywalizowali uczniowie z 8 szkół.

Przeprowadzane zawody obejmują wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Od 2015 roku formułę turnieju w pierwszej części postanowiono zbliżyć do formy egzaminów zawodowych przeprowadzanych dla kwalifikacji B.07. W związku z tym zrezygnowano z pytań otwartych, zastępując je testem zadań wielokrotnego wyboru. Zadania na turniej przygotowują przedstawiciele głównych sponsorów (firmy: Greinplast, RIGIPS), którym zależy na sprawdzeniu poziomu przygotowania uczniów do zawodu zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami rynku pracy. Zawodnicy rozwiązują indywidualnie testy, ale główny nacisk położony jest na ich umiejętności praktyczne (próba pracy w zespole dwuosobowym). Zmagania drużyn ocenia komisja ekspertów z firm budowlanych, biorąc pod uwagę: wykonanie zadania zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Uczestnicy muszą wykazać się nie tylko wiedzą zawodową, ale także umiejętnościami kluczowymi dotyczącymi: współpracy w zespole, logicznego myślenia, czytania ze zrozumieniem dokumentacji zawodowej, rozwiązywania problemów i samodzielnego podejmowania decyzji. Zawody części praktycznej turnieju organizowane są w miarę możliwości na otwartej przestrzeni tak, aby wszyscy zainteresowani mogli obserwować zmagania drużyn. Podczas turniejów budowlanych można ocenić poziom umiejętności i zaobserwować, w jaki sposób młodzi adepci sztuki budowlanej stosują nowoczesne materiały firm sponsorujących zawody. Ciekawa forma i dobra organizacja zawodów pozwala na zacieśnienie współpracy z pracodawcami i umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami przedmiotów budowlanych z całego województwa. Rywalizacja w gronie drużyn z różnych szkół zawodowych poświadczona dyplomem i poparta cennymi nagrodami stanowi dla uczniów dużą motywację do doskonalenia umiejętności zawodowych. W turniejach ocenianych przez pracodawców i przedstawicieli firm budowlanych uczniowie naszej szkoły zajmują czołowe miejsca (I miejsce w 2013 oraz w 2014 roku, II miejsce w 2015 i w lutym 2016 roku oraz I miejsce w maju w 2016 roku). Organizowane w ZS ZDZ Turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem i na stałe wpisują się w działania podejmowane przez szkołę. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i zmiany. Uważamy, że organizacja zawodów, w których młodzież może wykazać się zdobytymi umiejętnościami praktycznymi w przyjaznej atmosferze, podczas zdrowej rywalizacji jest dobrym pomysłem wartym naśladowania. Zyskują na prestiżu szkoły zawodowe, korzyści mają uczniowie, ale też pracodawcy, którym zależy na pozyskaniu dobrze wykształconych pracowników.


[1] W szkole zorganizowano szkolenia i pokazy praktyczne dla uczniów prowadzone przez doradców technicznych między innymi takich firm jak: Greinplast, Rigips, Atlas, Montolit, Grohe,Ytong,Yabo- Marmi, Botament, Nowex, Koeler, Polgrid, Selena –Tytan, Dolphin, Magnat.

 

 


Wolontariat w Gruzji i Abhazji

W czasie ferii zimowych nauczyciel zajęć praktycznych Pan Jacek Stochmal i uczeń klasy III B2 Zasadniczej Szkoły Zawodowej Grzegorz Wójcik  odbyli długą podróż do Gruzji i Abhazji. Razem  z  Panem Wacławem Balawenderem inżynierem  w firmie narzędziowej i zawodowym strażakiem Arturem Szczutkiem prezesem OSP w Harcie, uczestniczyli w wolontariacie organizowanym przez ojców Kamilianów z Tbilisi. Z Polski uczestnicy wyprawy wylatywali 13 lutego z księdzem Jerzym Pilusiem, proboszczem parafii w Gruzji, oddelegowanym do Suchumi, stolicy Abchazji, w której znajduje się mały kościół wymagający remontu.

Najpierw z Okęcia dolecieli do Tbilisi (Gruzja), gdzie na krótko zatrzymali się w Centrum Św. Kamila u O.Pawła Dyla.  Ale by móc wyjechać do Abchazji, niewielkiego państwa liczącego około 200 tys. mieszkańców trzeba było uzyskać akceptację tamtejszych władz i wizę, tymczasem na miejscu okazało się, że z jakichś technicznych przyczyn wniosek o wizę abchaską dla ucznia Grzegorza Wójcika  nie dotarł i nie może on remontować kościoła w Suchumi.

Ponieważ Kamilianie między innym pomagają osobom biednym i potrzebującym Ojciec Paweł miał do naszego ucznia prośbę.  W Tbilisi była bardzo biedna rodzina mieszkająca w mieszkaniu bez łazienki. Zakonnicy mieli wprawdzie pieniądze na jej wykonanie, ale nie było komu wykonać niezbędnych prac. No i trafił się nasz Grześ (jak mówi J. Stochmal), który został w Gruzji i pomógł tym ludziom.

Ten młody człowiek, będąc uczniem naszej szkoły dał się już wcześniej poznać, jako profesjonalny wykonawca zwłaszcza w zakresie prac glazurniczych. W 2014 roku zajął I miejsce w  II Podkarpackim Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych, był  też laureatem Turnieju  Szkół ZDZ w 2015 roku. Często prezentował umiejętności praktyczne nabyte w szkole podczas pokazów i organizowanych akcji charytatywnych, przystępując do pracy na równi z doświadczonymi glazurnikami Podkarpacia. W Tbilisi zabrał się do pracy, wykonując samodzielnie gruntowne prace remontowe i glazurnicze.

Pozostali trzej przyjaciele z Harty ruszyli do Abchazji, gdzie mieli do ułożenia ponad 100 metrów kwadratowych płytek w kościele w Suchumi. Miasto oprócz śladów po wojnie z Gruzją posiada wiele pięknych miejsc, wspaniałą roślinność oraz niezwykłe widoki (grube palmy, śnieg na szczytach Kaukazu i ogromna jaskinia w pobliżu miasta Nowy Afon (ang.New Athon).

To wymarzone miejsce na wakacje, w lutym nie było wielu turystów, choć normalnie jest ich w Abchazji sporo, jak wspominają wolontariusze. Dwanaście dni na podroż w obie strony i pracę w kościele to niewiele, więc czas upłynął szybko i przyszło się pożegnać z małą parafią w pięknej Abchazji. Szybka podróż do Gruzji i chwila zwiedzania. Jedyna okazja by zobaczyć pomnik Józefa Stalina, jego rodzinny dom w Gori, a także specjalny wagon z opancerzoną podłogą. Uroki okolic i Tbilisi uczestnicy wolontariatu poznali w ostatnim dniu pobytu: Monastyr Bodbe, miasto Signagi oraz centrum i wzgórze stolicy Gruzji. Na zawsze zostaną w ich pamięci, jak również gościnność ojców Kamilanów - o.Pawła i o.Zygmunta.

Potem już tylko samolot, wylot do Polski 25 lutego,  powrót do domu i pracy oraz szkoły. Wyjazd, ciekawy, ale przede wszystkim potrzebny innym jak mówią uczestnicy wyjazdu. Takich kościołów wymagających remontu i rąk do pracy jest pewnie wiele w różnych miejscach na świecie, ale ludzi, którzy chętnie poświęciłby swój urlop, ferie, czy wakacje na wyjazd do pracy w wolontariacie jest niewielu.

Być może się to zmieni, jak się dowiedzą, że jest taka potrzeba i można pomóc. Cel jest szlachetny, mamy nadzieję, że ta inicjatywa znajdzie godnych naśladowców. Wierzymy, że uczniowie naszej szkoły w przyszłości podejmą pracę w ramach wolontariatu a postawa Grzegorza będzie dla nich inspiracją i przykładem godnym naśladowania.

GALERIA ZDJĘĆ