Start Konkursy VI Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

50 lecie kształcenia w zawodach budowlanych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

 

W 2018 roku mija pół wieku kształcenia w naszej szkole w zawodach budowlanych. Jak każdy jubileusz skłania do refleksji nad tym, co się w ciągu 50 lat wydarzyło i jak wiele się zmieniło.

A zaczęło się w 1960 r. nauczaniem w zawodzie malarz budowlany  w zasadniczej szkole przyzakładowej ZDZ, które miało charakter kształcenia dualnego, ZDZ zawierał umowę z uczniami na naukę zawodu i kierował ich do pracy w warsztacie malarskim, który świadczył usługi w zakładach pracy, szkołach, szpitalach i innych instytucjach w Rzeszowie i jego okolicach.  W 1999 roku zaprzestano naboru na ten zawód i zlikwidowano warsztat malarski, ponieważ lata 90-te były trudnym okresem dla szkolnictwa zawodowego. Po przemianach ustrojowych wiele zakładów upadło lub zostało sprywatyzowanych, rosło bezrobocie, absolwenci szkół zawodowych mieli problemy ze znalezieniem pracy, a media przedstawiały szkoły zawodowe, jako kształcące bezrobotnych. Dopiero od 2005 r. budownictwo zaczęło rozwijać się coraz bardziej dynamicznie, a na rynek weszły nowe rozwiązania architektoniczne i innowacyjne technologie.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosła ilość inwestycji w kraju i w województwie podkarpackim. Dynamicznie rozwijało się też budownictwo mieszkaniowe w systemie deweloperskim oraz budownictwo indywidualne, co stwarzało zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w 2008 roku uruchomiono kształcenie w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie a  rok później w zawodzie technik budownictwa.  Nauczanie w zawodach budowlanych po 9 – letniej przerwie powróciło do szkoły. Od razu rozpoczęto przystąpiono do stworzenia odpowiednich warunków: powstała profesjonalna pracownia do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz pracownie do zajęć praktycznych, zatrudniono wykwalifikowana kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem. Od samego początku postawiono na jakość kształcenia i nowe technologie.  Nawiązano współpracę z firmami: Greinplast, Rigips, Dekoral, Atlas, Ceresit, Ytong, Wienerberger, Cekol, Gamrat, BlueTape, Fakro, Sopro. Utworzono klasy patronackie z firmą Greinplast i firmą Rigips.

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie postawiono też na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz kształcenie umiejętności praktycznych, stąd w 2013 roku zorganizowano Podkarpacki Turniej Glazurników. Obecnie odbywa się jego VI edycja. W 2015 roku zorganizowano Turniej Monterów Suchej Zabudowy.  Turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród szkół Podkarpacia, każdego roku uczestniczy w nich od 8 do 10 szkół.

Turnieje budowlane podnoszą jakość w kształceniu. Dzięki współzawodnictwu uczniowie obserwują i porównują swoje umiejętności z rówieśnikami z innych szkół. Organizacja pomyślana jest tak, aby dla wszystkich uczestników stworzyć jednakowe warunki. Zadania konkursowe oraz przeprowadzenie konkursów powierza się pracownikom firmy Greinplast – w Turnieju Glazurniczym i firmy Rigips – w Turnieju Monterów Suchej Zabudowy. Nagrody dla zwycięzców fundują sponsorzy: firmy Greinplast i Rigips.

W roku 2015 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Praktyki  w Kształceniu Zawodowym i zdobyła tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Jest to duże osiągnięcie, zwłaszcza że brało w nim udział 87 szkół.

W roku 2015 uruchomiono kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych – w tym roku będą pierwsi absolwenci. Uczniowie w tym zawodzie praktyczną naukę odbywają u pracodawców.

Mamy świadomość, że utrzymanie kształcenia zawodowego na wysokim poziomie pozwoli absolwentom na znalezienie dobrze płatnej pracy, a pracodawcom na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Do tego dążymy.

25 maja 2018 roku po raz szósty nasza szkoła gościła uczestników Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych. Konkurs, został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o. W zawodach wzięły udział  drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z województwa podkarpackiego:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
  • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,
  • Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
  • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,
  • Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

VI Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych, podobnie jak w latach ubiegłych składał się z części pisemnej i praktycznej. Zawodnicy rozwiązywali indywidualnie test, a następnie wykonywali w zespole dwuosobowym fragment okładziny z płytek ceramicznych na przygotowanym stanowisku pracy. Uczniowie biorący udział w zawodach musieli wykazać się dobrą znajomością zagadnień z  zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, wysokim poziomem opanowania umiejętności praktycznych. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować, według określonego wzoru, w określonym czasie, zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej. Oceniano także precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast  i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Najlepsi okazali się uczniowie Wolan Sebastian i Zimniak Daniel z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. II miejsce przypadło w udziale Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu: Chaber Tomasz i Peryt Piotr. III miejsce zajęli uczniowie Szczypek Radosław i Bąk Paweł z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast Sp. z.o.o. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i okolicznościowymi medalami dla uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast Andrzej Jodłowski i Monika Hajduk, przedstawiciele Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego: Marek Surmacz i Bartłomiej Wilk oraz  Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie. Przybyli również: Jadwiga Miąsik z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Beata Streb, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Żuchowska oraz Iwona Pruchnicka przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Obecni byli również przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą:  Marek Bieniasz Rigips Saint Gobain,  Piotr Michalik Fakro, Piotr Kopacz Xella Polska, Tomasz Wrześniak i Tomasz Wielgus Blue Dolphin Tapes, Grzegorz Strug
i Jędrzej Witowski Vander, Wienerberger. Gościliśmy również media: Radio Rzeszów oraz Radio VIA

Wyniki VI Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce – Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

III miejsce – Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Dyrektor ZS ZDZ w Rzeszowie


GALERIA - https://photos.app.goo.gl/u7rEPli3aBIXughr1