Start Konkursy V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie

 

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
w Rzeszowie  26 maja 2017 roku po raz piąty gościł uczestników Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych. Turniej  podobnie jak w roku ubiegłym został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o.

W zawodach wzięły udział  drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z województwa podkarpackiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,
 • Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
  w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych przebiegał podobnie jak w latach ubiegłych. Składał się z części pisemnej i praktycznej. Zawodnicy  rozwiązywali indywidualnie test   a następnie wykonywali w zespole dwuosobowym fragment okładziny
z płytek ceramicznych na przygotowanym stanowisku pracy.  Zadania  do obu części przygotowali pracodawcy, przedstawiciele firmy Greinplast. Uczniowie biorący udział
w zawodach musieli wykazać się   nie tylko dobrą znajomością zagadnień  z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, ale również wysokim poziomem opanowania  umiejętności praktycznych. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować. Zadanie należało wykonać według ściśle określonego wzoru w określonym czasie. Oceniano wykonanie okładziny zgodnie z dokumentacją
i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast  i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Najlepsi okazali się uczniowie Dąbek Patryk
i Szlufik Hubert z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. II miejsce przypadło w udziale Miejskiemu Zespołowi Szkół
nr 5 w Krośnie. Wywalczyli je uczniowie: Mięsowicz Maciej i Mandela Arkadiusz.
III miejsce zajęli uczniowie Ląd Konrad i Wójcik Wojciech z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast Sp. z.o.o. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  i upominki. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast Andrzej Jodłowski i Monika Hajduk, przedstawiciele  Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego: Mariusz Kudyba, Marek Surmacz i Grzegorz Sikora oraz  Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie. Przybyli również: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Beata Streb oraz Iwona Pruchnicka przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Gościliśmy również media: Radio Rzeszów, telewizję internetową Rzeszów na żywo.pl.

 

Wyniki V Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

II miejsce – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie

 

GALERIA ZDJĘĆ