Start Konkursy IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie

 

W dniu 13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie zorganizowany został IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych pod patronatem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o.

W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Rywalizowało 8 szkół z województwa podkarpackiego:

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Jarosławiu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu

Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej,  do których zadania przygotowali pracodawcy, przedstawiciele firmy Greinplast. Zawodnicy w pierwszej części teoretycznej musieli się wykazać wiedzą zawodową z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, rozwiązując indywidualnie test zawierający 30 zadań. Część praktyczna polegała na wykonaniu fragmentu okładziny ceramicznej z płytek według określonego wzoru w zespole dwuosobowym
na przygotowanym stanowisku pracy.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności
i precyzji. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast
i
Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie okładziny zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Najlepsi okazali się uczniowie Bartłomiej Wilk i Grzegorz Wójcik z Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie, II miejsce przypadło w udziale Danielowi Dul i Kamilowi Rzegockiemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, III miejsce zajęli uczniowie Tomasz Trela
i Mateusz Szarek z Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki od firmy Greinplast i Montolit. Podczas uroczystości i w trakcie zawodów obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast i RIGIPS Saint- Gobain oraz Marek Piwowarczyk Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia w Rzeszowie, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Barbara Oleszkowicz i Wicekurator Oświaty
w Rzeszowie Stanisław Fundakowski .

Wyniki IV Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego  im. Tadeusza Kościuszki, uczniowie: Grzegorz Wójcik, Bartłomiej Wilk

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli: Daniel Dul, Kamil Rzegocki

III miejsce Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu: Tomasz Trela,      Mateusz Szarek

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie