Start Konkursy Turniej suchej zabudowy

I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy


W dniu 5 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie zorganizowany został I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy RIGIPS Saint Gobain.

W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Rywalizowało 9 szkół
z województwa podkarpackiego. Turniej składał się z dwóch części. Zawodnicy w pierwszej części teoretycznej musieli wykazać się wiedzą zawodową, rozwiązując test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy. Po krótkiej przerwie, w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne, według określonego wzoru, na przygotowanych stanowiskach pracy.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału, dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element, według załączonej dokumentacji. Choć zadanie nie było łatwe, wszyscy uczestnicy poradzili sobie z nim. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli firm budowlanych, przy ocenie brała pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi
i dopasowanie poszczególnych fragmentów, ogólne wrażenia estetyczne oraz
przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W turnieju rywalizowali uczniowie z następujących szkół:

 1. Zespół Szkół Technicznych i artystycznych w Lesku
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu
 3. Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle
 4. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
 5. Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie
 6. Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu
 7. Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie
 8. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu
 9. Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie

 

Na uroczystości byli obecni: Ludwik Sobol Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
i Administracji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Krzysztof Staszecki Dyrektor Fabryki Rigips, Marek Bieniasz Doradca Sprzedaży Rigips oraz Adam Wójcik Doradca Techniczny Rigips

Uczniowie biorący udział w turnieju zaprezentowali wysoki poziom umiejętności zawodowych. Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie
z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS Saint Gobain. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki.

 

Wyniki I Podkarpackiego Turnieju Budowlanego Monterów Systemów Suchej Zabudowy

I miejsce - Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,

uczniowie: Ogryzek Daniel, Plewiński Daniel

II miejsce - Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie,

uczniowie: Dec Dariusz, Wilk Bartłomiej

III miejsce -.  Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu, uczniowie: Jedynak Mateusz, Szarek Mateusz

 

Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody zwiększą atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.  Liczymy na dalszą owocną współpracę z firmami budowlanymi i przyszłymi pracodawcami absolwentów szkół zawodowych. Mamy przekonanie, że współzawodnictwo w Turnieju uczniów z różnych szkół Podkarpacia jest ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego.

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie