Start Konkursy II Turniej Glazurników

W dniu 23 maja 2014 r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie zorganizowany został II Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych pod patronatem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz firmy Greinplast Sp. z.o.o. Przeprowadzenie turnieju było możliwe dzięki współpracy z firmami budowlanymi: Greinplast, NTB, Jabo Marmi i Rigips. W zawodach wzięły udział dwuosobowe zespoły z 8 szkół województwa podkarpackiego kształcących w zawodach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie  oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego - Rzeszów

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa  nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5  - Krosno

3. Zespół Szkół Nr 4 - Sanok

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki -  Stalowa Wola

5.  Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki - Brzozów

6. Zespół Szkół Zawodowych  nr 1  im. Jana Pawła II - Dębica

7. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - Rzeszów

8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - Tarnobrzeg

Turniej obejmował  dwie części :

I – część pisemna w trakcie której zawodnicy musieli wykazać się odpowiednią wiedzą zawodową z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych.

II – część praktyczna  polegająca na  wykonaniu fragmentu posadzki z płytek ceramicznych według określonego wzoru.

Zawody części praktycznej oraz prezentacje firm budowlanych: NTB i Jabo Marmi zorganizowano na dziedzińcu wewnętrznym szkoły. Do oceny części turniejowo-konkursowej zaproszono nauczycieli opiekunów i przedstawicieli Stowarzyszenia Glazurników.

Uczestnicy turnieju zaprezentowali wysoki poziom umiejętności zawodowych.

Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast i NTB.

Najlepszym szkołom wręczono puchary i dyplomy.

I miejsce zajęli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie: Kurzeja Przemysław i Wójcik Grzegorz.

II miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki
w Brzozowie: Fejdasz Piotr i Heret Sławomir.

III miejsce zajęli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie: Gęsiak Łukasz i Misiak Damian.

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i upominki od firmy Greinplast.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zawody wpłyną na atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodach budowlanych, są też ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego oraz przykładem  dobrej współpracy szkół  i pracodawców na Podkarpaciu.

Organizatorzy: Dyrektor i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie

GALERIA