Start Konkursy I Turniej Glazurników

I PODKARPACKI TURNIEJ GLAZURNIKÓW

SZKÓŁ BUDOWLANYCH

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie w porozumieniu z firmą budowlaną Selena S.A zorganizował w dniu 24.05.2013r. Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, przybyli zaproszeni goście min. Prezes ZDZ Marek Piwowarczyk, Prezes SGiSRW Dariusz Roj, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Rzeszowie St. Wizytator Andrzej Bajorski, przedstawiciele firm budowlanych i stowarzyszenia glazurników. Gości i uczestników powitał dyr. ZS ZDZ Stanisław Zams. Wzięło w nim udział 10 dwuosobowych zespołów ze szkół województwa podkarpackiego kształcących w zawodach posadzkarz i technolog robót wykończeniowych:

  • Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki - Rzeszów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  - Krosno
  • Zespół Szkół Nr 4 - Sanok
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki -  Stalowa Wola
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki - Brzozów
  • Zespół Szkół Zawodowych  Nr 1  im. Jana Pawła II - Dębica
  • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - Rzeszów
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - Tarnobrzeg
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej  -  Mielec
  • Zespół Szkół Tekstylno - Gospodarczych  im. Bolesława Żardeckiego - Rakszawa

Turniej składał się z dwóch konkurencji. W pierwszej drużyny przystępujące do turnieju zaprezentowały przygotowane wcześniej modele wybranych elementów budowlanych z zastosowaniem wyrobów firmy Selena. Prace oceniali przedstawiciele głównego sponsora turnieju firmy SELENA. Najwyżej oceniono następujące modele: I miejsce dla Mateusza Tarnawskiego i Krzysztofa Raka  z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, II  miejsce  dla Adriana Pawlosa i Krzysztofa Myszki  z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 3 w Tarnobrzegu, III miejsce dla Daniela Chmiela i Daniela Cwynara z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Druga konkurencja  dotyczyła umiejętności praktycznych. Rywalizacja zespołów z poszczególnych szkół polegała na ułożeniu fragmentu płytek według określonego wzoru. Umiejętności uczniów oceniała  pięcioosobowa komisja  przedstawicieli Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych. I miejsce zajęli: Mateusz Tarnawski i Krzysztof Rak z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, II miejsce Piotr Piechota i Przemysław Burdzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli, III miejsce Marcin Smulski i Bartosz Kozaczka  z Zespołu Szkół Zawodowych  Nr 1. im. Jana Pawła II w Dębicy.

Podczas rozgrywanych zawodów przedstawiciele firmy Selena uczniom Zespołu Szkół ZDZ i nauczycielom przedmiotów zawodowych przedstawili  najnowsze rozwiązania materiałowo technologiczne i przekazali informacje o  swoich produktach.

W czasie gdy zespoły uczniów rywalizowały przy wykonywaniu zadania praktycznego,  Przedstawiciele Stowarzyszenia Glazurników i Specjalistów  Robót Wykończeniowych w składzie Jacek Stochmal, Wojciech Zaleski, Marek Surmacz, Waldemar Kleczyński, Marek Bieszczad, Emil Antończak, Krzysztof Kubiak, Wojciech Gliwa, Piotr Gliwa, Sławomir Czarnik, Piotr Kruczek, Paweł Bobeł, Adam Szczutek, Ryszard Potoczny wykonali logo ZDZ z płytek ceramicznych, które zaprezentowano  wszystkim uczestnikom i gościom podczas zakończenia turnieju.

Zwycięskie drużyny uhonorowano dyplomami i pucharami. Uczniowie otrzymali od  firmy Selena cenne nagrody. Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody wpłyną na atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodach budowlanych, będą też ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego oraz przykładem  dobrej współpracy szkół i pracodawców.

Organizatorzy:

Jacek Stochmal

Barbara Rusinek

Agnieszka Dziadosz

 

PATRONAT TURNIEJU, SPONSORZY

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

 

Stowarzyszenie Glazurników i Specjalistów Robót Wykończeniowych

SELENA SA


Firma Handlowa "BOZ" Spółka Akcyjna

MC-Bauchemie Sp. z o.o.