Start Wydarzenia Szkolenie PIP

29 lutego 2012r w Zespole Szkół ZDZ gościliśmy inspektorów z Państwowej Inspekcji Pracy, którzy przeprowadzili szkolenie dla uczniów klasy 3 technikum budowlanego i zasadniczej szkoły zawodowej. Tematem szkolenia było prawo pracy, przepisy bhp na budowie oraz środki ochrony osobistej. Uczniowie mogli w praktyce sprawdzić zastosowanie niektórych środków ochrony osobistej.

(Ewa Inglot)