Start Samorząd Uczniowski
Skład samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

 

PRZEWODNICZĄCY:

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

SEKRETARZ:

SKARBNIK: