Start Samorząd Uczniowski


Skład samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021


PRZEWODNICZĄCY: Jakub Kurcz 3B

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Oliwia Toczek 2TFg

Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, noc i zbliżenieObraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, noc i zbliżenieObraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, noc i zbliżenie

inni: Arkadiusz Marszał 3B, Natalia Czyż 2TFM