Start

50 lecie kształcenia w zawodach budowlanych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

 

W 2018 roku mija pół wieku kształcenia w naszej szkole w zawodach budowlanych. Jak każdy jubileusz skłania do refleksji nad tym, co się w ciągu 50 lat wydarzyło i jak wiele się zmieniło.

A zaczęło się w 1960 r. nauczaniem w zawodzie malarz budowlany  w zasadniczej szkole przyzakładowej ZDZ, które miało charakter kształcenia dualnego, ZDZ zawierał umowę z uczniami na naukę zawodu i kierował ich do pracy w warsztacie malarskim, który świadczył usługi w zakładach pracy, szkołach, szpitalach i innych instytucjach w Rzeszowie i jego okolicach.  W 1999 roku zaprzestano naboru na ten zawód i zlikwidowano warsztat malarski, ponieważ lata 90-te były trudnym okresem dla szkolnictwa zawodowego. Po przemianach ustrojowych wiele zakładów upadło lub zostało sprywatyzowanych, rosło bezrobocie, absolwenci szkół zawodowych mieli problemy ze znalezieniem pracy, a media przedstawiały szkoły zawodowe, jako kształcące bezrobotnych. Dopiero od 2005 r. budownictwo zaczęło rozwijać się coraz bardziej dynamicznie, a na rynek weszły nowe rozwiązania architektoniczne i innowacyjne technologie.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosła ilość inwestycji w kraju i w województwie podkarpackim. Dynamicznie rozwijało się też budownictwo mieszkaniowe w systemie deweloperskim oraz budownictwo indywidualne, co stwarzało zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w 2008 roku uruchomiono kształcenie w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie a  rok później w zawodzie technik budownictwa.  Nauczanie w zawodach budowlanych po 9 – letniej przerwie powróciło do szkoły. Od razu rozpoczęto przystąpiono do stworzenia odpowiednich warunków: powstała profesjonalna pracownia do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz pracownie do zajęć praktycznych, zatrudniono wykwalifikowana kadrę dydaktyczną z dużym doświadczeniem. Od samego początku postawiono na jakość kształcenia i nowe technologie.  Nawiązano współpracę z firmami: Greinplast, Rigips, Dekoral, Atlas, Ceresit, Ytong, Wienerberger, Cekol, Gamrat, BlueTape, Fakro, Sopro. Utworzono klasy patronackie z firmą Greinplast i firmą Rigips.

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie postawiono też na rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz kształcenie umiejętności praktycznych, stąd w 2013 roku zorganizowano Podkarpacki Turniej Glazurników. Obecnie odbywa się jego VI edycja. W 2015 roku zorganizowano Turniej Monterów Suchej Zabudowy.  Turnieje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród szkół Podkarpacia, każdego roku uczestniczy w nich od 8 do 10 szkół.

Turnieje budowlane podnoszą jakość w kształceniu. Dzięki współzawodnictwu uczniowie obserwują i porównują swoje umiejętności z rówieśnikami z innych szkół. Organizacja pomyślana jest tak, aby dla wszystkich uczestników stworzyć jednakowe warunki. Zadania konkursowe oraz przeprowadzenie konkursów powierza się pracownikom firmy Greinplast – w Turnieju Glazurniczym i firmy Rigips – w Turnieju Monterów Suchej Zabudowy. Nagrody dla zwycięzców fundują sponsorzy: firmy Greinplast i Rigips.

W roku 2015 szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Praktyki  w Kształceniu Zawodowym i zdobyła tytuł „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”. Jest to duże osiągnięcie, zwłaszcza że brało w nim udział 87 szkół.

W roku 2015 uruchomiono kształcenie w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych – w tym roku będą pierwsi absolwenci. Uczniowie w tym zawodzie praktyczną naukę odbywają u pracodawców.

Mamy świadomość, że utrzymanie kształcenia zawodowego na wysokim poziomie pozwoli absolwentom na znalezienie dobrze płatnej pracy, a pracodawcom na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Do tego dążymy.

25 maja 2018 roku po raz szósty nasza szkoła gościła uczestników Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych. Konkurs, został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o. W zawodach wzięły udział  drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z województwa podkarpackiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,
 • Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

VI Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych, podobnie jak w latach ubiegłych składał się z części pisemnej i praktycznej. Zawodnicy rozwiązywali indywidualnie test, a następnie wykonywali w zespole dwuosobowym fragment okładziny z płytek ceramicznych na przygotowanym stanowisku pracy. Uczniowie biorący udział w zawodach musieli wykazać się dobrą znajomością zagadnień z  zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, wysokim poziomem opanowania umiejętności praktycznych. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować, według określonego wzoru, w określonym czasie, zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej. Oceniano także precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast  i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Najlepsi okazali się uczniowie Wolan Sebastian i Zimniak Daniel z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. II miejsce przypadło w udziale Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu: Chaber Tomasz i Peryt Piotr. III miejsce zajęli uczniowie Szczypek Radosław i Bąk Paweł z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast Sp. z.o.o. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i okolicznościowymi medalami dla uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast Andrzej Jodłowski i Monika Hajduk, przedstawiciele Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego: Marek Surmacz i Bartłomiej Wilk oraz  Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie. Przybyli również: Jadwiga Miąsik z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa,  starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Beata Streb, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Grażyna Żuchowska oraz Iwona Pruchnicka przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Obecni byli również przedstawiciele firm współpracujących ze szkołą:  Marek Bieniasz Rigips Saint Gobain,  Piotr Michalik Fakro, Piotr Kopacz Xella Polska, Tomasz Wrześniak i Tomasz Wielgus Blue Dolphin Tapes, Grzegorz Strug
i Jędrzej Witowski Vander, Wienerberger. Gościliśmy również media: Radio Rzeszów oraz Radio VIA

Wyniki VI Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce – Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

III miejsce – Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

Dyrektor ZS ZDZ w Rzeszowie


GALERIA - https://photos.app.goo.gl/u7rEPli3aBIXughr1III Podkarpacki Turniej Budowlany

Monterów Systemów Suchej Zabudowy

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 23 lutego 2018 r. został zorganizowany III Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Turniej objęli patronatem: firma  RIGIPS Saint Gobain oraz Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do rywalizacji zgłosiło się 8  szkół budowlanych województwa podkarpackiego:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiegow Jarosławiu,

Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Turniej podobnie jak w latach ubiegłych składał się z dwóch części, pisemnej i praktycznej. Zadania do turnieju przygotowali przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain. Zawodnicy w pierwszej części rozwiązywali test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy wykazując się odpowiednim poziomem wiedzy zawodowej. Po przerwie, w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne, na przygotowanych stanowiskach pracy zgodnie z otrzymaną dokumentacją.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału i dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element według określonego wzoru. Wszyscy uczniowie sprawdzili się podczas „próby pracy” prezentując wysoki poziom umiejętności zawodowych. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain: menadżer działu technicznego Sebastian Staniszewski, instruktor montażu systemów suchej zabudowy Leszek Hadula, kierownik produktu Marek Stachyra i regionalny doradca sprzedaży Marek Bieniasz. Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Najlepsi okazali się uczniowie: Szelest Paweł i Wrona Damian z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, II miejsce przyznano zespołowi: Brogowski Robert i Peszek Jakub z  Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu, III miejsce zajęli Słonina Dominik i Kula Kamil z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. W uroczystościach uczestniczyli: przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain, starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Beata Streb, Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Pruchnicka, przedstawiciele Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego. Obecni byli przedstawiciele mediów.

Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody zwiększą atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodach budowlanych a szczególnie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Współzawodnictwo w Turnieju uczniów z różnych szkół Podkarpacia jest ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego, dlatego liczymy na dalszą owocną współpracę szkoły z firmami budowlanymi i szkołami z Podkarpacia.

GALERIA  - https://photos.app.goo.gl/Z3AcsbQJdvD3YCOs2


V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie

 

Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki
w Rzeszowie  26 maja 2017 roku po raz piąty gościł uczestników Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych. Turniej  podobnie jak w roku ubiegłym został zorganizowany pod patronatem Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o.

W zawodach wzięły udział  drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z województwa podkarpackiego:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Tarnobrzegu,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,
 • Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,
 • Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
  w Jarosławiu,
 • Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

V Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych przebiegał podobnie jak w latach ubiegłych. Składał się z części pisemnej i praktycznej. Zawodnicy  rozwiązywali indywidualnie test   a następnie wykonywali w zespole dwuosobowym fragment okładziny
z płytek ceramicznych na przygotowanym stanowisku pracy.  Zadania  do obu części przygotowali pracodawcy, przedstawiciele firmy Greinplast. Uczniowie biorący udział
w zawodach musieli wykazać się   nie tylko dobrą znajomością zagadnień  z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, ale również wysokim poziomem opanowania  umiejętności praktycznych. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować. Zadanie należało wykonać według ściśle określonego wzoru w określonym czasie. Oceniano wykonanie okładziny zgodnie z dokumentacją
i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast  i Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Najlepsi okazali się uczniowie Dąbek Patryk
i Szlufik Hubert z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. II miejsce przypadło w udziale Miejskiemu Zespołowi Szkół
nr 5 w Krośnie. Wywalczyli je uczniowie: Mięsowicz Maciej i Mandela Arkadiusz.
III miejsce zajęli uczniowie Ląd Konrad i Wójcik Wojciech z Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast Sp. z.o.o. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  i upominki. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast Andrzej Jodłowski i Monika Hajduk, przedstawiciele  Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych Regionu Podkarpackiego: Mariusz Kudyba, Marek Surmacz i Grzegorz Sikora oraz  Wojciech Szwagiel Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Rzeszowie. Przybyli również: starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Beata Streb oraz Iwona Pruchnicka przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Gościliśmy również media: Radio Rzeszów, telewizję internetową Rzeszów na żywo.pl.

 

Wyniki V Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu

II miejsce – Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie

III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie

 

GALERIA ZDJĘĆ


II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie 10 lutego 2017 r. został zorganizowany II Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Turniej objęli patronatem: firma  RIGIPS Saint Gobain oraz Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie. W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Do rywalizacji zgłosiło się 10  szkół budowlanych województwa podkarpackiego:

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu,

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,

Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Turniej podobnie jak w roku ubiegłym składał się z dwóch części, pisemnej i praktycznej. Zadania do turnieju  przygotowali przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain. Zawodnicy w pierwszej części rozwiązywali test z zakresu znajomości systemów suchej zabudowy wykazując się odpowiednim poziomem wiedzy zawodowej. Po przerwie, w drugiej części zawodów, zespoły dwuosobowe z poszczególnych szkół wykonywały zadanie praktyczne, na przygotowanych stanowiskach pracy zgodnie z otrzymaną dokumentacją.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności i precyzji. Uczniowie musieli odpowiednio przygotować obróbkę materiału i dopasować poszczególne elementy systemu suchej zabudowy tak, aby dokładnie wykonać element według określonego wzoru. Wszyscy uczniowie sprawdzili się podczas „próby pracy” prezentując wysoki poziom umiejętności zawodowych. W skład Komisji Konkursowej weszli przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain: dyrektor działu technicznego Sebastian Staniszewski, doradcy techniczni Marek Bieniasz i Adam Wójcik. Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie fragmentu systemu suchej zabudowy zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Najlepsi okazali się uczniowie: Szarek Mateusz i Jedynak Mateusz z Zespołu Szkół im. Żołnierzy AK w Mielcu. Przyznano II miejsce dwóm zespołom; Saganowi Pawłowi i Bąkowi Pawłowi z Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie oraz Zubrzyckiemu Mateuszowi i Kondratko Kamilowi z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. III miejsca nie przyznano.

Młodzi adepci sztuki budowlanej potwierdzili bardzo dobre przygotowanie z zakresu montażu systemów suchej zabudowy. Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę RIGIPS. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. W uroczystościach uczestniczyli: przedstawiciele firmy RIGIPS Saint Gobain, starszy wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty Beata Streb, Marek Piwowarczyk Prezes Zakładu Doskonalenia Rzeszowie, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Pruchnicka. Obecni byli przedstawiciele mediów radia i prasy.

Chcąc zapewnić uczniom dostęp do najnowszych informacji i jak najlepiej przygotować ich do wykonywania zadań zawodowych w przyszłości, warto sięgnąć po pomoc ekspertów. Chętnie współpracujemy z firmami budowlanymi, czego przykładem jest firma Rigips Saint – Gobain znany producent płyt kartonowo- gipsowych. W ubiegłym roku szkolnym w naszym Zespole Szkół została utworzona klasa patronacka firmy Rigips w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Zrodził się wtedy pomysł zorganizowania w ZS ZDZ zawodów międzyszkolnych dla młodzieży z Podkarpacia. Inicjatywę poparł ówczesny Dyrektor Generalny firmy RIGIPS Saint Gobain Pan Jarosław Paruzel. Został zorganizowany I Podkarpacki Turniej Budowlany Monterów Systemów Suchej Zabudowy. Dzięki przekazanym przez firmę Rigips materiałom wyremontowano klasopracownię budowlaną. Powstało nowoczesne, jasne i przestronne wnętrze, w którym można podziwiać zastosowanie systemów suchej zabudowy. W tym roku szkolnym  turniej odbył się po raz drugi. Uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności podczas próby pracy. Nauczyciele przedmiotów budowlanych (opiekunowie i organizatorzy) mieli okazję wymienić się doświadczeniami i porozmawiać z pracodawcami. Liczymy na dalszą owocną współpracę  szkoły z firmą Rigips Saint – Gobain zarówno w organizacji kolejnych edycji turnieju jak i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego branży budowlanej.

Mamy nadzieję, że zorganizowane zawody stanowią ciekawą formą promocji kształcenia zawodowego i wpłyną na atrakcyjność wizerunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

 

 

Opracowała: Barbara Rusinek

nauczyciel ZS ZDZ w Rzeszowie

GALERIA ZDJĘĆ

 


IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych

w Zespole Szkół ZDZ w Rzeszowie

 

W dniu 13 maja 2016 r. w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie zorganizowany został IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych pod patronatem Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie i firmy Greinplast Sp. z.o.o.

W zawodach wzięły udział drużyny uczniów kształcących się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Rywalizowało 8 szkół z województwa podkarpackiego:

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku,

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Jarosławiu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie,

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy,

Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu

Zespół Szkół ZDZ im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

IV Podkarpacki Turniej Glazurników Szkół Budowlanych składał się z dwóch części: pisemnej i praktycznej,  do których zadania przygotowali pracodawcy, przedstawiciele firmy Greinplast. Zawodnicy w pierwszej części teoretycznej musieli się wykazać wiedzą zawodową z zakresu robót posadzkarskich i okładzinowych, rozwiązując indywidualnie test zawierający 30 zadań. Część praktyczna polegała na wykonaniu fragmentu okładziny ceramicznej z płytek według określonego wzoru w zespole dwuosobowym
na przygotowanym stanowisku pracy.  Zadanie wymagało dużych umiejętności, staranności
i precyzji. Płytki należało odpowiednio rozmierzyć, przyciąć pod kątem, dopasować, przykleić do podłoża i zaspoinować.

W skład Komisji konkursowej weszli przedstawiciele firmy Greinplast
i
Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych.  Przy ocenie prac brano pod uwagę: wykonanie okładziny zgodnie z dokumentacją i z zasadami sztuki budowlanej, precyzję obróbki krawędzi i dopasowanie poszczególnych elementów, ogólne wrażenia estetyczne oraz przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac. Najlepsi okazali się uczniowie Bartłomiej Wilk i Grzegorz Wójcik z Zespołu Szkół ZDZ w Rzeszowie, II miejsce przypadło w udziale Danielowi Dul i Kamilowi Rzegockiemu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, III miejsce zajęli uczniowie Tomasz Trela
i Mateusz Szarek z Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu.
Dla zwycięzców przewidziano cenne nagrody ufundowane przez firmę Greinplast. Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i upominki od firmy Greinplast i Montolit. Podczas uroczystości i w trakcie zawodów obecni byli przedstawiciele firmy budowlanej Greinplast i RIGIPS Saint- Gobain oraz Marek Piwowarczyk Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia w Rzeszowie, Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Barbara Oleszkowicz i Wicekurator Oświaty
w Rzeszowie Stanisław Fundakowski .

Wyniki IV Podkarpackiego Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych:

I miejsce Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego  im. Tadeusza Kościuszki, uczniowie: Grzegorz Wójcik, Bartłomiej Wilk

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli: Daniel Dul, Kamil Rzegocki

III miejsce Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy AK w Mielcu: Tomasz Trela,      Mateusz Szarek

 

Organizatorzy: dyrekcja i nauczyciele przedmiotów budowlanych ZS ZDZ w Rzeszowie

Więcej artykułów…