Start
ROK SZKOLNY 2018/19

Klasa

Zawód

Wychowawca

TECHNIKUM
1TF

technik usług fryzjerskich - 1TF

Małgorzata Węglowska
1TIM

technik informatyk - 1TI

technik mechanik -1TM

Edyta Wróbel
2TFI

technik usług fryzjerskich -2TF

technik informatyk -2TI

Maria Kot
2TBM

technik budownictwa - 2TB

technik mechanik - 2TM

Marcin Kowalski
3TFI

technik usług fryzjerskich - 3TF

technik budownictwa -3TI

Beata Lekka
3TBM

technik budownictwa - 3TB

technik mechanik - 3TM

Marta Staszowska
4TBI

technik budownictwa - 4TB

technik informatyk - 4TI

Maria Kozak
4TFM

technik usług fryzjerskich - 4TF

technik mechanik - 4TM

Ewelina Wojciechowska
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1FS

fryzjer - 1F

ślusarz - 1S


1OW

operator obrabiarek skrawających -1O

elektryk -1El

elektronik -1E

elektromechanik -1Em

Marcin Susik
1B monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 1B Dariusz Warchoł
2FS

fryzjer - 2F

ślusarz -2S

Agnieszka Pękala
2BO

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie -2B

operator obrabiarek skrawających - 2O

Grzegorz Sitek
2W

elektromechanik

elektryk

stolarz

monter sieci i instalacji sanitarnych

Grzegorz Kruczek
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
3BH

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 3B

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - 3H

Elżbieta Sura
3FEmSt

fryzjer - 2F

elektromechanik - 2Em

stolarz - 2St

Anna Rymarska
3OS

operator obrabiarek skrawających - 3O

ślusarz - 3S

Tomisław Mucha